Vestskog og Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer open skogdag

1700 kommentarer om FSC standarden för skogsbruk i Sverige
21. september 2018
Fra møkk til vekst
24. september 2018

Vestskog og Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer open skogdag

Bli med på open skogdag torsdag 27. september kl. 10:00 ved gapahuken ved Veslevatnet.

Tema for dagen inkluderer skogsvegbygging, hogst og prisar, planting og stell av barskog og lauvskog, samt kva treslag ein bør velje ved planting, tilskotsordningar og skogfond. Det vert servert bålkaffi og noko å bite i.

Planting/Hogst/Skogsdrift

Tidspunkt: 27.09.17. Klokka 1000. Sandane. I skogen v/gapahuken Veslevatnet. Avkøyring Bukta, innover skogsveg.

Tema : Skogsvegbygging,hogst med info om prisar,planting og stell av barskog / lauvskog, kva treslag bør ein velje, tidspunkt for dei ulike tiltaka, tilskottsordningar, entreprenørkapasitet, skattlegging skogsintekter, skogfond.

Vestskog, Fylkesmannen,Kommunen og Skogselskapet vil delta.

Bålkaffi og noko og bite i.

Prosjekt: Skogkulturmotivasjon 2018.

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vestskog SA og Skogselskapet.