Vil prioritere arbeidsplasser foran skogvern: – Vi kan ikke gå med på at vern går ut over Arbor

Kanadensisk skogsjätte köper aktiemajoritet i Vida
16. november 2018
Stora kostnader efter sommarens skogsbränder
16. november 2018

Vil prioritere arbeidsplasser foran skogvern: – Vi kan ikke gå med på at vern går ut over Arbor

DEL – Positivt, sier Hanne Dyveke Søttar (Frp) om torsdagens møte med Atle Hamar (V) som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Tema for møtet var skogvern på Helgeland og de rakk også å snakke litt om laksetrapper i Vefsna.

– Hamar mener det er naturlig å trekke Næringsdepartementet inn i vernesaken ettersom store næringsinteresser står på spill. Det syns jeg er et svært positivt signal, sier Søttar. Hun sikter til Arbor som fikk svi skikkelig etter den forrige vernerunden som ble avsluttet i fjor.

– Den påførte Arbor økte transportkostnader på 5 millioner kroner, sier Søttar.

Konkurransevridning

Søttar hadde med seg Allan Ellingsen som leder Frps gruppe i fylkestinget og Dagfinn Olsen som nå møter fast på Stortinget mens Kjell-Børge Freiberg er statsråd.

– Verneandelen på Statskogs grunn i Vefsn, Grane og Hattfjelldal er nå på cirka 30 prosent. Landsgjennomsnittet er på 3,3 prosent, sier Søttar som ikke er redd for å bruke munnhellet om at «vi verner oss i hjel» om det som nå skjer. Hun minner om Arbors viktige rolle i en utkantkommune med under 1500 innbyggere, og der hjørnesteinsbedriften alene har 100 ansatte.

– Det er to store produsenter av sponplater i Norge. Den andre er Forrestia som ligger i Våler kommune. Vi kan ikke gå med på at vern skal bidra til konkurransevridning i Arbors disfavør, sier Søttar.

Politisk reaksjon

Den neste vernerunden er nå godt i gang. Den foreløpige rapporten etter gjennomført feltarbeid ble avsluttet 1. november. Endelig rapport skal være ferdig 1. mai neste år. I sommer vedtok Fylkestinget i Nordland en enstemmig uttalelse der de uttrykker bekymring for konsekvensene av økt vern for bedrifter som er avhengig av virke fra skogen i sin produksjon.

«Historisk sett har en av Arbors konkurransefordeler vært nærheten til råstoff som skog og vannkraft. Storsamfunnet har gjort omfattende inngrep i Arbors konkurransesituasjon ved at bedriften nå må hente råstoff lenger og lenger fra bedriften. Avstanden for frakt av skogsvirke har økt gjennomsnittlig fra ca. 70 km til ca. 150 km» heter det i fylkestingets uttalelse.

«Til gode for Hattfjelldals innbyggere»

– Bare for artig var jeg i Stortingets historiske arkiv og sjekket proposisjonen knyttet til Statens kjøp av Engelskbrukets grunn i Hattfjelldal i 1899. I begrunnelsen for kjøpet heter det blant annet at «kjøpet skal være til gode for innbyggerne i Hattfjelldal og i Vefsnavassdraget», sier Søttar. Hun lover at Frp akter å følge denne saken tett for å bidra til at folk på indre Helgeland fortsatt skal kunne nyte godt av nærheten til utnyttbart trevirke i næringssammenheng.