Vindkraft øker mest

Skogeierne takker for innsatsen i forhold til sommerens mange skogbranner!
24. august 2018
Oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (
27. august 2018

Vindkraft øker mest

Aldri før har det vært produsert mer vindkraft i Norge som i fjor med 2,9 TWh. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til rundt 180 000 husholdninger.

Det aller meste av elektrisiteten vår som gjør at vi kan få lys og varme kommer fra vannkraft. Hele 95,8 prosent står Norges vassdrag for i produksjonen av kraft. Men vindkraft er på god fart oppover.

I 1993 stod vindkraft for kun 0,06 promille av den totale elektrisitetsproduksjonen. Det tilsvarer 7 GWh. I fjor har vindkraften steget til 2,9 TWh. Det utgjør 1,9 prosent av samlet produksjon, viser en oversikt fra rapporten «Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017». Både vann- og vindkraft regnes som fornybare energikilder.