Fem tømmerkaier får tilskudd i 2020
4. desember 2020
Svar på skriftlig spørsmål om rensking av grøfter
8. desember 2020

3,5 millioner kroner til forskning på bestands- og helseovervåking av villsvin

 Jeg ønsker en effektiv innsats mot villsvin i Norge, og legger til rette for blant annet grunneierorganisering og mer effektiv jakt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Kr.F.).

 

– Nå legger jeg også 3,5 millioner kroner på bordet til forskning og økt kunnskap om villsvinbestanden og villsvinhelsen i Norge. Denne kunnskapen vil være viktig for landbruket, jegere, forvaltningen og myndighetene i arbeidet med å redusere villsvinbestanden i Norge, sier Bollestad.

 

Midlene skal bidra til metodeutvikling og datainnsamling for videre forskningsaktivitet, og er tildelt Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for bioøkonomi.

 

Og slik fordeles pengene:

Veterinærinstituttet tildeles 2 millioner kroner til utvikling av en villsvinapp i samarbeid med Mattilsynet. Miljødirektoratet og NINA skal også involveres i dette arbeidet. Målet med villsvinappen er å gjøre det enklere å legge inn observasjoner av både døde/syke og levende villsvin. Dette vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for den videre bestands- og helseovervåkningen av villsvin. Det er også tidsbesparende for brukerne av villsvinappen, herunder jegere, å benytte digital rapportering i stedet for å sende inn papirskjemaer. I tillegg vil Mattilsynet bruke færre ressurser på manuelle registreringer.

 

Norsk institutt for naturforskning tildeles 1 million kroner til styrket overvåking av villsvinbestanden ved bruk av blant annet viltkamera og DNA-analyser.

 

Norsk institutt for bioøkonomi tildeles 0,5 million kroner til utprøving og metodeutvikling knyttet til bruk av termisk kamera til kartlegging av villsvin.