Bø kutter formueskatt kraftig
12. desember 2019
– Hjorten må tildeles der hjorten står
17. desember 2019

501 vil ha taksert granskog, men flere ser ikke skogen for bare trær…

Allskog har fått oppdraget med å lage ny skogbruksplan for 501 skogeiere i Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund, og starter arbeidet over nyttår. Eierne av om lag 60 prosent av all plantet granskog i de fire kommunene er med.

Men flere bør kjenne sin besøkelsestid, mener arbeidsgruppa. Kanskje noen ikke ser skogen for bare trær? Toget går nå, og den som ikke stiger på i 2019, kan se langt etter tilskudd fra staten. Fylkesmannen blar nemlig opp 50 prosent av kostnadene til taksering av granskogen til fremsynte skogeiere i de fire kommunene kun i inneværende år. Venter du til nyttårsfeiringen og bestiller skogbruksplan dagen derpå, må du betale hele gildet selv.

 

– Vi er tross alt fornøyd med oppslutningen om planen, men vi ønsker å få med oss enda flere. Derfor har vi i samråd med Allskog forlenget fristen. Etternølere kan bare gå inn på hjemmesiden til Allskog og melde seg på. Siste frist for å bli med går ut når jula ringes inn, sier medlem av styringsgruppa og leder av prosjektgruppa i Averøy, Harald Mork.

 

Prosjektet har en kostnadsramme på 5,1 millioner kroner, Staten stiller opp med vel 3 millioner i tilskudd til skogbruksplanen.

 

Overraskende nei

 

For litt over ett år siden begynte arbeidet med et felles prosjekt for nye skogbruksplaner i Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund. Interessen fra skogeierne har vært veldig god og samlet for alle fire kommuner har skogeiere med 71 prosent av det produktive arealet gitt positiv tilbakemelding.

 

Kristiansund er overraskende nok som største skogeier i kommunen ikke blant disse. Kommunen sikret seg for noen år siden 2.700 dekar på Frei som Statskog la ut for salg, men rådmannen har sagt nei til å bruke penger på taksering og egen skogbruksplan for skogen på Ohr og Nord-Kvalvåg. Det overrasker averøyingen på Mork.

 

– En ting er å eie skog, men forpliktelsen av det å eie og forvalte de verdiene du sitter på til beste for både deg selv og samfunnet er store. Særlig må det gjelde for en kommune som har gått inn i et marked og sikret seg skogeiendommer. Det er ikke bare å eie en skog, man må også sørge for en fornuftig forvaltning. Den starter med å vite hvilke ressurser du sitter på. At Kristiansund kommune velger å ikke delta, er et dårlig signal, sier Harald Mork.

 

Flinkest i klassen

 

Som et resultat av tidligere generasjoners iherdige skogplanting fra 1950-tallet og utover står det nå betydelig mengder gran på Nordmøre som snart er hogstmoden. En skogbruksplan er derfor høyaktuell for å kunne planlegge hogsten optimalt for et best mulig økonomisk resultat for skogeieren og hvilke virkemidler som bør brukes.

 

Skogeierne i Averøy har vært flinkest i klassen blant de fire når det gjelder skogplanting. De siste 40 årene har det vært plantet 400 dekar med norsk gran hvert eneste år. Totalt ble det plantet gran på 17.500 dekar fra 1951 til tusenårsskiftet.

 

– I Averøy er det forholdsvis mange små skogeiendommer, men eierne har vært veldig flinke til å plante ny skog. Ingen kommuner i Møre og Romsdal har større andel av plantet gran på produktivt skogsareal enn Averøy. Det forteller sitt om hvor flittig gårdbrukerne har vært opp gjennom skiftende tider og kår, sier skogbrukssjef og sekretær i prosjektgruppa, Dag Bjerkestrand.

 

Ut fra plantearealet har Averøy et hogstmodent kvantum på 20.000 kubikk som en kan ta ut hvert år i 40 år. Sagt på en annen måte; kvantumet tilsvarer en tømmerbil med 40 -50 kubikk trevirke fra Averøy hver dag i like mang år.

 

Stor ressurs

 

Allskog vil sende et skriftlig tilbud til hver enkelt skogeier, og bestilling av ressursoversikt/skogbruksplan skjer fra skogeier og direkte til Allskog. I februar 2021 vil skogeieren få planen fiks ferdig tilsendt i posten.

 

– Det er en stor ressurs som vil bli taksert gjennom denne skogbruksplanen. Den vil fortelle hver enkelt skogeier som har meldt sin interesse for å være med, hva som finnes på eiendommen av treslag, kvantum og alder på trevirket. Planen blir fasiten, sier Bjerkestrand.