EU-överenskommelse positivt för skogsindustrin
14. november 2017
De skviser olje ut av tømmerstokkene
14. november 2017

90 ordførere med fakkel tar feil

Fotograf: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Ordførerne bør i større grad være opptatt av hva som sikrer verdiskapingen lokalt.

Sjefen for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sier at 90 ordførere demonstrerte mot 800 millioner i tapte inntekter hvis maskinskatten fjernes. Ingen av ordførerne nevnte at kommunene får akkurat samme beløp inn om kort tid på grunn av nye oppdrettskonsesjoner.

NHO støtter forslaget om å fjerne eiendomsskatten på verk og bruk, den såkalte maskinskatten. Forenklingen kommer både kommuner og bedrifter til gode. Regjeringens forslag vil sikre en forutsigbar eiendomsskatt for potensielle nyetableringer og eksisterende små og store industrianlegg i Norge.

Industri betyr arbeidsplasser, noe som burde være et gode for enhver kommune, ikke en ulempe.

Gjeldende regelverk er uklart og overmodent for en forenkling.

Arbeidsmaskiner skal ifølge loven ikke inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Store maskiner integrert i eiendommen skal derimot inngå. Dermed må det vurderes skjønnsmessig fra bedrift til bedrift hvor store maskinene er og hvor integrerte de er med hensyn til tid og kostnader for demontering.

Forslaget er et kompromiss

Kommunene får en romslig overgangsordning frem til 2023. De vil fortsatt kunne kreve eiendomsskatt av tomter og bygninger med bygningstekniske installasjoner, og vil i det lange løp ha langt lavere administrasjonskostnader ved taksering og utskriving av eiendomsskatt på næringseiendommer.

Vindkraft og ilandføringsanlegg undergitt petroleumsbeskatning er holdt utenfor. Det vil fortsatt kunne være eiendomsskatt på vindkraft, ilandføringsanlegg for petroleum, vannkraftanlegg og oppdrettsanlegg.