Södra sänker timmerpriserna
21. januar 2019
Skal øke verdiskaping på jakt og viltkjøtt
22. januar 2019

Aldri hogd så mye tømmer som i fjor

Det ble solgt om lag 10,8 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018. Det er 303 000 kubikkmeter mer enn året før og mer enn noen gang tidligere. Skogeierne fikk også rekordpris for tømmeret sitt.

Det har aldri blitt hogd mer tømmer til industriformål enn i 2018, viser nye tall fra statistikken Skogavvirkning for salg. Forrige toppnotering var i driftsåret 1989/90. Da endte avvirkningen på 10,5 millioner kubikkmeter tømmer.

Samlet hogstkvantum i 2017 var rett i underkant av resultatet fra 1989/90. Med unntak av en periode sommeren 2018, der brannfare gjorde at mange skogsdrifter måtte utsettes, har driftsforholdene resten av 2018 vært gode. Sammen med prisøkningen har dette bidratt til rekordavvirkningen.

Figur 1. Avvirket kvantum av industrivirke for salg

Created with Highcharts 6.0.7 1 000 kubikkmeter Last ned/skriv ut Figur 1. Avvirket kvantum av industrivirke for salg 1984/85 1986/87 1988/89 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018* 0 10 000 2 500 5 000 7 500 12 500 Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå. * Foreløpige tall.

Figur 1. Avvirket kvantum av industrivirke for salg

1000 kubikkmeter

1984/85 8320

1985/86 8696

1986/87 9108

1987/88 9962

1988/89 10225

1989/90 10534

1990/91 9443

1991/92 8889

1992/93 9043

1993/94 8046

1994/95 8871

1995/96 7384

1996/97 7746

1997/98 8041

1998/99 7670

1999/00 7706

2000 7478

2001 7684

2002 7263

2003 6789

2004 7353

2005 8290

2006 7282

2007 8212

2008 8071

2009 6631

2010 8322

2011 8585

2012 8787

2013 8889

2014 9772

2015 10113

2016 10304

2017 10458

2018* 10794

Massevirkeprisen økte mest

De foreløpige beregningene viser at bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 4,4 milliarder kroner i 2018. Dette er en oppgang på 22 prosent fra året før. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 410 kroner per kubikkmeter solgt tømmer, noe som er 16 prosent mer enn i 2017.

Det var særlig prisen på massevirke som økte. Fra 2017 til 2018 økte massevirkeprisen for henholdsvis gran og furu med 35 og 41 prosent. Sagtømmerprisen økte med 8 prosent for gran og 6 prosent for furu.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Created with Highcharts 6.0.7 Kroner Last ned/skriv ut Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018* 0 100 200 300 400 500 600 Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå. * Foreløpige tall.

Løpende kroneverdi 2018-kroner

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Løpende kroneverdi 2018-kroner

1996 329 523

1997 344 533

1998 340 515

1999 334 495

2000 322 462

2001 327 456

2002 294 405

2003 290 390

2004 299 400

2005 312 411

2006 318 409

2007 375 479

2008 364 448

2009 307 370

2010 355 418

2011 362 421

2012 328 379

2013 309 349

2014 349 386

2015 339 367

2016 329 344

2017 354 364

2018* 410 410

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Created with Highcharts 6.0.7 Kroner Last ned/skriv ut Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 0 100 200 300 400 500 600 Kilde: Skogavvirkning for salg, Statistisk sentralbyrå. * Foreløpige tall.

Skurtømmer gran Skurtømmer furu Massevirke gran

Massevirke furu

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Skurtømmer gran416 502 458 386 449 430 397 388 452 440 434 475 513

Skurtømmer furu400 488 457 398 458 444 406 400 462 449 435 446 472

Massevirke gran227 241 275 243 252 293 256 219 216 211 206 216 291

Massevirke furu 188 210 258 218 233 286 244 205 198 192 190 194 273

En fjerdepart av tømmeret hogd i Hedmark

I Akershus/Oslo og i Hedmark økte hogstkvantumet med henholdsvis 133 000 og 73 000 kubikkmeter sammenlignet med 2017. Hedmark er fortsatt det fylket som det blir avvirket mest tømmer i. 3,0 millioner kubikkmeter ble innmålt i 2018, noe som utgjør 27 prosent av alt avvirket tømmer i Norge.

Eksporterte 3,5 millioner kubikkmeter

Det ble eksportert 3,5 millioner kubikkmeter tømmer i 2018, om lag det samme som i 2017. Massevirke utgjorde 56 prosent av det eksporterte tømmeret.