– Tørkeskadene i skogen ser verre ut enn vi fryktet
20. mai 2019
Festår for tømmermenn
20. mai 2019

Anmeldes for grov miljøkriminalitet: – Dette var da veldig tøft

Austri Vind ved styreleder Thor Svegården og Våler kommune ved ordfører Lise B. Svenkerud er politianmeldt av Norges Miljøvernforbund. – Miljøvernforbundet anser de to lederne som en direkte fare for natur- og miljøinteressene på Finnskogen og Kjølberget. Derfor bes politimyndighetene lokalt om umiddelbart ta dem inn til avhør.

DEL Det skriver Norges Miljøvernforbund i anmeldelsen som er underskrevet av leder Kurt W. Oddekalv.

Det var søndag anmeldelsen ble sendt til politiet i Innlandet med kopi til Økokrim.

I anmeldelsen skriver miljøvernforbundet:

«Norges Miljøvernforbund anmelder herved Austri Vind ved styreleder Thor Svegården og Våler kommune, Lise Berger Svenkerud, for grov miljøkriminalitet etter straffelovens paragraf 240 for med forsett uten tillatelse og hjemmel etter norsk lov å begå grov ødeleggelse av norsk natur i Finnskogen og på Kjølberget.»

Det anføres også Naturmangfoldlovens bestemmelser.

Våler-ordføreren sier saken blir tatt opp i kveldens kommunestyremøte i Våler. Og at nok blir hektiske forberedelser til i løpet av mandagen.

Ingen konspirasjon

– Jeg synes det er en merkelig og tøff anmeldelse, og jeg kan avvise alle konspirasjonsteorier om at vi står i ledtog med Austri Vind om at de skal få bygge uansett, at vi er innstilt på at prosjektet skal bli gjennomført uansett. Vi har hatt en intern diskusjon i kommunen om fristen 11. mai og en eventuell forlengelse til 15. mai. Vi har ikke sagt noe om dette. Nå blir det å få gjort en del avklaringer i løpet av dagen. Dette handler om en juss vi ikke kjenner til. Men vi deler ikke Naturvernforbundets syn på lovverket i denne forbindelse, sier Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud.

Hun er overrasket over anmeldelsen, men frykter den ikke.

– Jeg kommer til å sove godt om natta. Men det er klart at vi må få en avklaring. Og vi skal se nærmere på det hele i kommunestyret mandag. Så får vi ta det derfra, sier Berger Svenkerud.

Når det gjelder anmeldelsen av Austri Vind ved styreleder Thor Svegarden, har Østlendingen ikke fått kontakt med ham for en kommentar.

Paragraf 240

Det er altså i forhold til paragraf 240 i straffeloven at anmeldelsen er gjort.

§ 240. Alvorlig miljøkriminalitet

Med fengsel inntil 15 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt a) forurenser luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade, eller b) lagrer, etterlater eller tømmer avfall eller andre stoffer med nærliggende fare for følge som nevnt i bokstav a.

Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt a) minsker en naturlig bestand av fredede organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse, eller b) påfører betydelig skade på område som er vernet ved vedtak med hjemmel i naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, svalbardmiljøloven kapittel III, lov om Jan Mayen § 2 eller lov om Bouvet-øya, Peter I’s øy og Dronning Maud Land m.m. § 2.

Kilde: Lovdata

I anmeldelsen sier miljøvernforbundet:

– NMF har våren 2019 satt seg inn i situasjonen vedrørende etablering av vindturbinpark i Kjølberget/Finnskogen-området. Området er nå på feilaktig grunnlag gjenstand for anleggsarbeid uten at det finnes hjemmel for dette. Utbygger var gitt dispensasjon som utløp 11. mai 2019. Innenfor denne datoen var utbygger pliktig til å igangsette arbeid. Av lovens bokstav og forarbeider kreves det relativt omfattende arbeid. NMF har siden april befart området og kan konstatere at det fram mot 17. mai ikke var utført eller registrert aktivitet som kan falle inn under definisjonen omfattende arbeid. NMF er av den oppfatning at Våler kommune nå legger opp til framtidig brudd på de nevnte lovhjemler ved på en uholdbar måte, uten juridisk ryggdekning, å legge til rette for bygging i dette området.

– Skal stoppe dette

Leder i Norges Naturvernforbund, Kurt Oddekalv, er glad for at arbeidet i Kjølberget ikke startet innen fristens utløp 11. mai.

– Dette gir oss en mulighet til å stoppe det hele. De har hatt en tre års frist til å komme i gang, men ikke startet utbyggingen. Da har de mistet retten til å gå videre. Det er akkurat som om du skal bygge en garasje og får en frist til å komme i gang. Holder du ikke fristen, er det slett ikke sikkert at du får lov til å bygge den. Løpet skal være kjørt for denne vindkraftutbyggingen nå, og vi venter bare på at politiet sørger for at området blir ryddet. Det blir forresten ikke så mye å flytte. Vi har hatt oppsikt med området hele tiden de siste ukene, og det har ikke skjedd noe. Det eneste som er kjørt inn der er en steinknuser, sier Oddekalv.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev