Tirsdag innstilte energi- og miljøkomiteen på å skrinlegge to av regjeringens forslag for ny rovdyrpolitikk.

Det blir ingen uavhengig klagenemd og rovvtiltregionene blir værende som de er.

– Regjeringen får ikke gjennom noen av endringene de fremmet for noen uker siden, og det er vi veldig fornøyd med, sier Senterpartiets Sandra Borch.

– En viktig seier for oss

 

Tidligere var det kjent at Frp og Senterpartiet kom til enighet om et rovdyrforlik, etter at Frp brøt forhandlingene med regjeringen.

I komitéinnstillingen tirsdag ble Ap med på å skrote forslaget om en uavhengig klagenemd.

Dermed vil klima- og miljødepartementet, og den som til en hver tid er statsråd, fortsatt stå for behandingen av klager på rovdyrvedtak fra Miljødirektoratet.

Det mener Senterpartiets Sandra Borch er en hjørnestein i rovdyrpolitikken.

– Det er to kjempeviktige seier for vår del. Det er fordi vi ønsker at noen skal stå politisk ansvarlig for den rovdyrpoltikkken vi fører i Norge, og det er klima- og miljøministeren, sier hun.

Borch sier regjeringen ønsket en uavhengig nemd av politiske årsaker.

– Jeg forstår at Erna ønsker å frata statsråden det politiske ansvaret. Det er politisk uro i denne saken, og forstår jeg at hun vil ha ro i saken før neste valg. Men det er viktig at en statsråd står ansvarlig for politikken.

 

Regionene består

De tre partiene gikk også mot opprettelsen av færre og større rovviltregioner.

– Arbeiderpartiet støttet forslaget om å beholde åtte regioner, forteller Borch.

Borch sier dette sikrer større lokal innflytelse over forvaltningen.

– Det å gå fra åtte til seks regione vil gi større forvaltningsområder og er en sentralisering. Vi vil ha regionene fornankret i lokaldemokratiet, og da det være de åtte som er, mener Borch.

 

Støtter trolig utvidet felling

Frp og Sp fikk ikke flertall for sine andre forslag. Det inkluderte forslaget om å legge til rette for å gi flere fellingtillatelser etter at bestandsmålet er nådd for de ulike rovdyrene.

Her har Ap et eget forslag, men Borch sier hun tror de vil stemme med Frp og Sp neste tirsdag.

– Jeg forventer at Ap varsler at de stemmer for dette under debatten på tirsdag, sier hun.

Kilde: www.nationen.no