Stortingspolitikerne støtter skogplanting!
16. april 2021
Statsforvalteren presenterer Innlandsskogbruket 2020 i tall
16. april 2021

Bærekraftig skogforvaltning skal bidra til grønn utvikling i Europa

 

Klimatilpasning og bærekraftig utvikling

Bærekraftig skogforvaltning er avgjørende for å sikre og utvikle skogens viktige funksjoner nå og i framtiden. Skogene bidrar økonomisk, sosialt og kulturelt og for klima- og miljø. Landene i Europa har samarbeidet om bærekraftig forvaltning av skogene gjennom Forest Europe i mer enn 30 år.

 

Den 8. ministerkonferansen under Forest Europe har klimatilpasning av skog og bærekraftig utvikling som tema. Tilstanden for skogene i Europa og forvaltningen av disse er forbedret på mange områder siden 1990. Samtidig er det økende utfordringer knyttet til skader på skog, og det er økende forventninger til hvilke områder skogene skal bidra med framover. Konferansen tar for seg hva slags skog og skogforvaltning vi trenger for å få den framtiden vi ønsker oss – » The future we want – the forest we need».

 

Forventer deklarasjon

Norge deltar ved Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. Det er ventet at ministerne vil signere en deklarasjon og resolusjon som forplikter til videre samarbeid om bærekraftig skogforvaltning i Europa.

 

Les mer her.