Skogbrannhelikopterberedskapen styrkes ytterligere
9. juli 2018
– Ulven er målretta og har bite sauene over rygg og nakke
9. juli 2018

Bedre kunnskap om skog

- Skogspørsmål diskuteres ofte og intenst, men debatten er ikke alltid basert på fakta og dokumentert kunnskap om skog. Rapporten og nettsiden «Bærekraftig skogbruk i Norge 2018» er ment å gjøre noe med dette, forteller Bjørn Håvard Evjen, direktør for divisjon Skog og utmark ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.

Foranledningen til rapporten ble lagt gjennom stortingsmelding 9/2011 «Velkommen til bords», om landbruks- og matpolitikken, der det ble besluttet å gjøre det lettere å finne frem til skogbruks- og miljødata.

Rapporten «Bærekraftig skogbruk i Norge» dokumenterer utvikling og tilstand i de norske skogene, innsamlet av flere fagmiljøer, og inneholder et omfattende statistisk materiale.

– Rapporten dokumenterer historien om 100 års norsk skogforvaltning fram mot dagens bærekraftige skogbruk, forklarer divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen.

– Og dagens skogbruk i Norge er et resultat av samarbeidet mellom en ansvarlig skognæring, en offensiv statlig skogpolitikk og sterke forskningsmiljøer som har gitt en god balansen mellom næring og miljø.

This site is registered on wpml.org as a development site.