Skogbrannhelikopterberedskapen styrkes ytterligere
9. juli 2018
– Ulven er målretta og har bite sauene over rygg og nakke
9. juli 2018

Bedre kunnskap om skog

Foranledningen til rapporten ble lagt gjennom stortingsmelding 9/2011 «Velkommen til bords», om landbruks- og matpolitikken, der det ble besluttet å gjøre det lettere å finne frem til skogbruks- og miljødata.

Rapporten «Bærekraftig skogbruk i Norge» dokumenterer utvikling og tilstand i de norske skogene, innsamlet av flere fagmiljøer, og inneholder et omfattende statistisk materiale.

– Rapporten dokumenterer historien om 100 års norsk skogforvaltning fram mot dagens bærekraftige skogbruk, forklarer divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen.

– Og dagens skogbruk i Norge er et resultat av samarbeidet mellom en ansvarlig skognæring, en offensiv statlig skogpolitikk og sterke forskningsmiljøer som har gitt en god balansen mellom næring og miljø.