Storslått åpning av Hauerseter tømmerterminal
19. januar 2022
Trafikkulykker med villsvin avtar i Sverige
26. januar 2022

Bergene Holm AS investerer 60 millioner kroner i kamerateknologi og impregneringskapasitet på Skarnes

Investeringene inngår i selskapets vekststrategi for regionen hvor det er lagt planer for ytterligere investeringer på Kirkenær i Grue og Brandval i Kongsvinger, gitt at ny tømmerterminal samlokaliseres med sagbruket på Brandval.

Samlet investeringskostnad er bortimot 60 millioner kroner. Investeringene inngår i selskapets vekststrategi for regionen hvor det er lagt planer for ytterligere investeringer på Kirkenær i Grue og Brandval i Kongsvinger, gitt at ny tømmerterminal samlokaliseres med sagbruket på Brandval.

Bergene Holm avd. Skarnes i Sør-Odal er en videreforedlingsfabrikk med 60 ansatte som årlig foredler omtrent 140 000 kubikkmeter trelast (2800 fullastede vogntog). Skurlasten kommer fra selskapets sagbruk i Glåmdalen, samt fra andre norske og svenske sagbruk. Skurlasten blir høvlet, og deretter foredles mye av trelasten med maling, beising, impregnering eller annen etterbehandling. Produksjonen har økt jevnt de siste årene, og med investeringene vil kapasiteten øke ytterligere.

 

Kamerasorteringen er ventet ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2022. Investeringen vil sikre økt kapasitet og bedret leveringskapasitet mot norsk byggevarehandel og industri, en mer homogen kvalitet og mulighet for mer kundestyrt sortering.

 

Impregneringsanlegget er ventet ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2022 og vil øke kapasiteten ved fabrikken vesentlig, både for ordinær impregnert trelast og NORD®, men også for nye produkter som blir lansert i 2022. Skarnes’ samlede impregneringskapasitet vil med denne investeringen passere 100 000 kbm pr år.

 

Bergene Holm AS er Norges nest største trelastprodusent med et årlig tømmerforbruk på vel 1,15 millioner kubikkmeter tømmer, tilsvarende 25 000 fullastede tømmervogntog. Selskapet har med sine 7 fabrikker i Sør-Norge og Østlandet satt produksjonsrekord 8 år på rad, og har en tydelig vekstambisjon i årene fremover. I tillegg satser selskapet på produksjon av bioråolje gjennom det heleide datterselskapet Biozin AS, samt på eiendom gjennom det heleide datterselskapet Bergene Holm Eiendom AS.

 

For mer informasjon kontakt:

Erland Løkken, adm.dir. Bergene Holm AS
Tlf. 98 25 03 01

 

Sivert Schevig, fabrikkdirektør Skarnes.
Tlf. 93 66 42 46