Innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold
5. mai 2023
NIBIO inviterer til Formidlingskonferanse FoU Skog
7. mai 2023

Biozin-prosjektet stanset – vurderer alternativer

Shell vil nå jobbe sammen med Biozin og Bergene Holm for å vurdere om bio-prosjektet kan videreføres på andre måter, men det er allerede klart at om lag halvparten av de ansatte i Biozin mister jobben.

 

Les mer på Biozin.no.

 

– Å bygge et anlegg som anvender den nye IH2-teknologien i full skala for første gang krever svært store investeringer. Shell har nå informert om at de anser den økonomiske risikoen i prosjektet som for stor, slik ting står i dag. Nå må vi bruke litt tid på å revurdere planene og se på hvilke andre muligheter vi har. Samtidig må vi erkjenne at dette er et stort tilbakeslag for oss, sier administrerende direktør Thomas Skadal i Biozin.

 

Energiomstillingsprosjekter som anvender helt ny teknologi er ofte utfordrende og innebærer betydelig risiko. Til tross for tilsagn om støtte på til sammen 1,3 milliarder kroner fra Enova, EU sitt innovasjonsfond og Innovasjon Norge, vurderer Shell at økonomien i prosjektet er for usikker. Prosjektet er nå stanset, men opparbeidingen av industritomten på Jordøya som skulle huset Biozin-anlegget, skal fullføres. Shell dekker 70 prosent av forventet kostnad på ca 100 millioner. I tillegg har Shell bidratt med flere titalls millioner i tilskudd til utviklingsarbeidet i Biozin i Norge.

 

– Vi er dessverre ikke kommet dit at vi har nødvendig trygghet rundt kostnader og fremtidige inntekter til å sette i gang bygging av et fullskala-anlegg basert på IH2-teknologien. Vi ønsker nå å arbeide videre med Biozin og Bergene Holm for å se på andre muligheter i Åmli, sier Andrew Murfin, leder for Shells globale avdeling nye drivstofftyper.

 

Shell er tydelige på at selskapet ønsker å se videre på muligheter for å skape virksomhet i Åmli sammen med Biozin. Samtidig som de ansatte i Biozin fikk den tunge beskjeden om at organisasjonen nå vil bli nedskalert, var ledere fra Shell til stede i Åmli både for å forklare hvorfor og for å se på videre muligheter. Den forestående nedskaleringen i Biozin vil mest sannsynlig føre til at 4-5 av 9 ansatte mister jobben.

 

– Vi setter enormt stor pris på støtten som prosjektet har mottatt i Norge, inkludert fra Åmli kommune, Agder fylke og den norske Staten gjennom Enova og Innovasjon Norge. Biozins konsept og lokasjon har fortsatt stort potensiale for å utnytte restråstoff fra skogbruk og sidestrømmer fra sagbruksindustrien. Vi har hatt et fantastisk partnerskap med Bergene Holm og Biozin – som har modnet prosjektet på en eksemplarisk måte. Biozin har på en utmerket måte tilrettelagt nødvendig infrastruktur og løsning på alle forhold knyttet til logistikk. Med bakgrunn i alt det gode arbeidet som er nedlagt fra Biozin sin side, håper vi å finne andre muligheter sammen, sier Murfin.

 

Ledelsen i Biozin startet sist uke arbeidet med å nedskalere organisasjonen som var bygget opp for å håndtere et utbyggingsprosjekt til godt over 10 milliarder kroner. Alle samarbeidspartnere er også kontaktet og orientert om situasjonen.

 

– Vi er ekstremt takknemlige for alle som har støttet oss, og skal snu hver stein for å se om vi kan komme videre på nye måter, sier Thomas Skadal.

 

Administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm AS, som eier Biozin, har samme holdning.

 

– Vi i Bergene Holm har arbeidet med dette prosjektet siden 2015, så dette er selvfølgelig et tilbakeslag. Vi tror fremdeles på Biozin og potensialet for å bruke restråstoff fra skogbruk og sidestrømmer fra sagbruket til å produsere bærekraftige produkter for det grønne skiftet. Vi må se på alle muligheter og muligens også nye
partnerskap, men vil nå først gjennomføre en vurdering av alternativer sammen med Shell, sier Løkken.