Stort skogoppdrag på anbud
14. mars 2018
Mindre kemikalier i skogen
15. mars 2018

Ble ikke løyper her i år, nå er også Løvenskiolds hugst stoppet

Noe Naturvernforbundet er fornøyd med, etter å ha klaget på hugstplanene. – Vi er overrasket over at Miljødirektoratet har stoppet driften, kommenterer skogsjefen i Løvenskiold.

SANDERMOSEN: Nordre Aker Budstikke har også tidligere skrevet om hugstplanene til Løvenskiold i området Sandermosen. Blant annet blir det i år ikke oppkjørt løypetraseer fra Sandermosen og mot der veien går ned til Monsetangen, nettopp fordi Løvenskiold skal bruke veien til tømmertransport.

Naturvernforbundet sendte inn klage 17. desember i fjor, på hugstplanene:

– Dette gjelder klage på tillatelsen til å hogge nær en halv kvadratkilometer innenfor Maridalen landskapsvernområde. I klagen ba vi om at den skulle gi «oppsettende virkning på tiltaket», det betyr at hogsten ikke tillates gjennomført før klagen er avgjort, fortalte styreleder Gjermund Andersen i Naturvernforbundet Oslo og Akershus, til Nordre Aker Budstikke i januar 2018.

– Videre har vi klaget på Fylkesmannens dispensasjon fra vernereglene – som tilsier at det skal drives et skogbruk som skaper fleraldrede, varierte skoger; skoger som gir en historisk ramme rundt Maridalens kulturlandskap, sa Andersen også – her kan du lese hele saken.

Stoppet

Kristin Aspelund fra Korsvoll, og medlem i Naturvernforbundet, oppsummerer nå saksbehandlingen, og forteller at Miljøverndirektoratet nå omsider har satt en stopp, i alle fall midlertidig, for videre hogst i Maridalen landskapsverneområde ved Sandermosen.

– Dette skjer omsider, og mer enn to måneder etter at Naturvernforbundet Oslo og Akershus sendte klage 17. desember på hogsttillatelsen, som ble gitt av Fylkesmannen 6. november 2018.

Hun legger til:

– Naturvernforbundet krevde da også at hogst måtte utsettes til klagen var blitt behandlet. Dessverre ble dette kravet ikke innfridd.

Tilbake til Fylkesmannen

Gjermund Andersen, leder Naturvernforbundet Oslo og Akershus, sendte selv ut oppsumering fra Miljøverndirektoratets stopp av hugsten, fra februar. Der står det blant annet følgende:

Godkjenningen av hogst i Maridalen gjennom dispensasjon fra verneforskriften er opphevet av direktoratet, og saken sendt tilbake til Fylkesmannen for ny behandling. Dette medfører at Løvenskiold ikke har begge tillatelsene som er nødvendige for å videreføre hogsten. Det eneste som er synd, er at disse avklaringene ikke kom i forkant av hogsten.

– Kjært og flittig brukt område

– Dette bynære ved Sandermosen er et kjært og flittig brukt friluftsomåde både vinter og sommer for beboere i Bydel Nordre Aker, og sikkert også andre. Området som skogeier nå har ønsket å hogge i, ligger hovedsakelig innenfor landskapsverneområdet Maridalen. Det vil føre til stor og uopprettelig skade om dette flotte naturområdet skal ødelegges av hogst og hogstmaskiner, mener Aspelund.

Overrasket

Løvenskiold er overrasket over direktoratets avgjørelse.

– Vi er overrasket over at Miljødirektoratet midlertid har stoppet driften. Skogdriften er tidligere godkjent og grundig behandlet i en rekke instanser, er den korte kommentaren i saken fra Carl Gustaf Rye-Florentz, skogsjef i Løvenskiold.