Norske Skogindustrier lar fristen gå ut
9. november 2017
Svensk skog i full ekonomisk blom – mer kompetensplantering behövs
10. november 2017

Bruer til besvær

DelEmneord til denne artikkelen

Hvis transporten av tømmer i Norge skal være så effektiv og miljøvennlig som mulig, må tømmervogntogene kunne kjøre med fulle lass. Selv om nesten hele vegnettet nå tåler en totalvekt på 60 tonn, kan dårlig standard på én enkelt bru føre til at tømmerbilene må kjøre med halvfulle lass.

Resultatet blir flere turer og tømmerbiler på vegene, noe som gir store ekstra kostnader og økte CO2-utslipp. I mange områder gjør høye transportkostnader at det ikke er økonomisk grunnlag for å hente ut skogressursene.

• Les også kronikken: Regjeringen leverer til skogbruket

Vi har et svært godt samarbeid med Statens vegvesen, og en systematisk satsing for å effektivisere næringens logistikk er drevet frem at storting og regjering. I behandlingen av nasjonal transportplan fikk regjeringen bred støtte i Stortinget for at det skal brukes 50 millioner kroner per år i perioden 2018-2023 for å få utbedret de viktigste flaskehalsene i fylkesvegnettet. Mange bruer kan få tilstrekkelig standard om de forsterkes for noen millioner kroner. For de mest lønnsomme prosjektene er investeringen spart inn på mindre enn fem år.

• Les også: Mens finansaktørene deler Norske Skog, meldes det om råvarekrise i treindustrien.

Regjeringen har ikke fulgt opp med bevilgninger til å starte programmet i 2018. Dette er samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, og de bidrar ekstremt målrettet til å styrke konkurransedyktigheten til næringslivet i distriktene, redusere klimagassutslippene og til å mobilisere mer fornybare bioressurser.

Vi håper Stortinget er enige i at vi bør hente ut disse gevinstene så raskt som mulig og løfter dette inn i statsbudsjettet for 2018.

Emneord til denne artikkelenDel