Kan felle 26 ulver utenfor ulvesonen
2. oktober 2017
Nesten tomt på tømmerlagrene
2. oktober 2017

Bygger en grön framtid

Nästan 1 procent av all skog i världen som skördas för kommersiellt bruk används av Ikeas leverantörer. Det låter kanske inte mycket men när man läser möbeltillverkarens årsredovisning och ser att träprodukter står för 60 procent av omsättning på 36,4 miljarder euro så trillar polletten ner. Här är ett företag som har möjlighet – och kanske även ett ansvar – att göra skillnad.

– Trä är vårt viktigaste råmaterial och eftersom vi köper in så mycket har vi en stor möjlighet att påverka klimatet och världens skogar i positiv riktning. 2020 ska all träråvara vi köper komma från FSC-certifierade skogar eller vara återvunnen, säger Ulf Johansson, Global wood supply & forestry manager på Ikea.

För att nå sitt mål arbetar Ikea på två fronter. Internt säkerställer de att all råvara kommer från hållbart skogsbruk och att den förädlats på ett hållbart sätt i allt från energiåtgång till val av drivmedel för transporter. Målsättningen är att få ut mer av mindre och för att lyckas gäller det att tänka som en äkta smålänning, säger Ulf Johansson:

– I Ikeas barndom började Ingvar Kamprad göra möbler i kvistig fura, något som fram till dess hade varit otänkbart. Men tack vare att vi gjorde det till ett designuttryck så fick vi en mycket högre råvaruanvändning, mindre spill och en lägre kostnad. I dag tänker vi likadant – hur kan vi använda träråvaran på bästa sätt?

Förutom att se över sina egna produktionskedjor samarbetar Ikea med externa partners för att påverka det globala skogsbruket. Tillsammans med WWF driver de olika skogsprojekt runtom i världen. Det handlar bland annat om om att certifiera skogar i Ryssland och hjälpa små vietnamesiska skogsägare att arbeta mer hållbart. Den största utmaningen för att nå målet 2020 är leverantörer och tillverkare av spånskivor i Västeuropa.

– När man tillverkar spånskivor är försörjningskedjan väldigt komplex och involverar flera olika sågverk och skogsägare. Många skogsägare i Västeuropa tycker att de är hållbara och ser inte nyttan med en FSC-certifiering, men för oss är det affärskritiskt. Här finns en jättemöjlighet för svenska skogsägare och svensk industri, att FSC-certifiera sin skog och stärka industrins konkurrenskraft!

Ikeas satsning på att bli ”forest positive” är en förutsättning för att kunna leva upp till besluten från klimatmötet i Paris 2015.

– Att rädda klimatet är inte ens något att fundera över – det måste vi göra! Vi bryter just nu ner Parisavtalet i digitala simuleringsmodeller för att se vilka åtgärder vi måste göra för att bidra till att den globala temperaturhöjningen ska stanna mellan 1–2 grader.

Vad händer om ni fortsätter som ni gör nu?

– Då pekar det käpprätt åt fel håll. Vi måste öka andelen biomaterial till förmån för energikrävande material som glas eller metall för att nå våra mål. Och vissa material kommer vi behöva fasa ut helt och hållet för att nå våra hållbarhetsmål. Det innebär en stor förändring för våra industrier, leverantörer och inte minst vårt sortiment fram till 2030.

Fossilbaserad plast är ett material som kommer att behöva ersättas med biobaserad eller återvunnen plast.

Förutom materialval är återvinning, produkternas livslängd och hur de används viktiga områden att fokusera på.

– Våra produkter måste ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Snålspolande kranar och energisnåla lampor är exempel på det, men det gäller också att satsa på innovation. Ugnen exempelvis drar mycket energi och har sett likadan ut i i över hundra år. Kan vi bygga den i andra material och få den mer energisnål? Eller vitrinskåp. Varför måste vi använda just glas, som är oerhört resurskrävande att framställa, i skåpen, när det är funktionen, transparens, vi är ute efter?

Text: Emily Mankert

Dela med dig!