Planting av skog er et godt klimatiltak
8. april 2019
Full strid om verneprosess
9. april 2019

Certifiering kräver giftfria plantor

Svenska PEFC har beslutat att plantor behandlade med kemiska insekticider inte får användas i det certifierade skogsbruket efter 2019.

Beslutet gäller också ombehandling i fält med kemiska insekticider.

Annons

– PEFC har länge verkat för ett skogsbruk som är fritt från giftiga kemikalier av hänsyn både till människor och miljö. Via vår certifiering av skogsentreprenörer har vi haft en unik möjlighet att driva på utvecklingen med krav på exempelvis miljöanpassade oljor och förbud mot etylenglykol i kylsystemen. Nu tar vi nästa steg och blir helt giftfria på plantsidan också, säger Sture Karlsson, ordförande i Svenska PEFC, i ett pressmeddelande.

För PEFC-certifierade skogsägare gäller idag att giftiga medel för bekämpning av skadegörare endast får användas när andra lämpliga metoder inte finns att tillgå.

Fakta Snytbaggens gnag på barrträdsplantor ger skador som kostar svenskt skogsbruk flera hundra miljoner kronor årligen. Plantorna dör efter att skalbaggarna gnagt av barken runt stammen. Tidigare var kemiska insekticider det enda alternativet för att skydda plantor mot snytbaggegnag, men bransch och forskning har arbetet hårt för att få fram alternativ. Olika typer av mekaniska skydd, beläggningsskydd och barriärskydd är nu på väg att ersätta de kemiska skydden, helt eller delvis.