La arveavgiften ligge
11. desember 2019
Svar på skriftlig spørsmål om det vedtatte bestandsmålet
11. desember 2019

De viktigste utspillene fra Zerokonferansen 2019

Over 1000 mennesker, 150 foredrag og en bråte med klimaløsninger. Her har vi samlet de viktigste utspillene fra årets Zerokonferanse.

Vi er “on track” for investeringsbeslutning på CCS-infrastruktur

 

Rikard Gaarder Knutsen (Frp), Statssekretær i Olje- og energidepartementet, kunne fortelle at invensteringsbeslutningen for karbonlangringsinfrastruktur i Norge er “on track” for å bli tatt neste år. For at staten skal beslutte å gå inn med investeringer må det være klart at lagringsprosjektet blir det første av flere CCS-prosjekter i Europa.

 

Prosjektets vellykkethet vil bli målt etter hvor mye av overskuddskapasiteten i Norge som blir utnyttet av andre europeiske aktører.

 

Hør hvorfor det er avgjørende at vi får realisert en infrastruktur for karbonfangst og lagring.

 

I debatten med Erna Solberg åpnet Jonas Gahr Støre for å bruke Oljefondet mer aktivt for å investere i fornybar energi, noe som kan ha global betydning for å erstatte kullkraft med fornybar energi.

 

Dag Inge Ulstein lanserte en satsning på 300 millioner på garantier for fornybar energi i utviklingsland, noe som kan utløse store nye investeringer i fornybar energi i land som i dag bruker dieselaggregat eller kullkraft.

 

Se innlegget til Ulstein her, og les mer om saken på E24 her.

 

IPCC presenterte hvordan biomasse kan gi oss avgjørende, fossilfritt karbon

 

En viktig kilde til fossilfritt karbon er bruk av biomasse. På Zerokonferansen ble høydepunkter fra IPCCs spesialrapport om klima og landarealer presentert av hovedforfatter Francesco Cherubini, som fortalte hvordan vi kan og må bruke biomasse og land for å fase ut bruk av fossile råstoff – med begrenset risiko for negative effekter.

 

Byggenæringen etterspurte strengere klimakrav for materialer

 

Utslippene fra norsk bygg- og anleggsbransje er nesten like store som utslippene fra olje- og gassektoren. Ca halvparten av disse utslippene er knyttet til produksjon av materialer. Flere sentrale aktører fra bygg- og anleggsbransjen gikk ut på Zerokonferansen og etterspurte strengere krav til klimagassutslipp fra materialer til bygg og anleggsarbeid, og sa de er klare til å levere.

 

Monica Mæland kunne fra scenen fortelle at bransjen må forberede seg på strengere krav.