Norske Skog tilbake på børsen: – Det er ingen grunn til å være uinteressert i lokalt næringsliv
5. november 2019
Børskommentar: Norske Skog-aksjonærer bør like «kronemysteriet»
5. november 2019

Dette er satsingene på Gjøvikbanen: Vurderer tømmerterminal på Reinsvoll

Nortømmer er i dialog med nye Reinsvoll næringspark.

Post mellom Bane Nor og Vestre Toten kommune viser at det foreligger tanker om godsterminal eller tømmerterminal på Reinsvoll.

Informasjonen kommer fram i forbindelse med reguleringsarbeid for Reinsvoll stasjon. Her planlegges det som kjent et krysningsspor for å muliggjøre timesavganger mellom Gjøvik og Oslo. Dette skal etter planen være klart i løpet av 2022.

Til planarbeidet er det kommet innspill fra Reinsvoll næringspark (eies av Tord Linnerud) som skal detaljregulere et næringsareal på vestsiden av Reinsvoll stasjon. Her kommer det fram at det skal sees på muligheter for godsterminal eller tømmerterminal.

Bane NOR har så langt vurdert at det ikke vil være mulig å komme inn til en eventuell tømmerterminal fra nord. Men en avgreining mot sør omtales som aktuelt, selv om sporvekslingen her også kan se vanskelig ut på grunn plassforhold. En slik løsning må uansett gjennom en godkjennelsesprosess hos Bane NOR.

Slik skal det satses på Gjøvikbanen

Tiltak på Gjøvikbanen langs hele strekningen fra Oslo til Gjøvik i perioden 2019 til 2022.

Bane Nor forbereder seg på de økte transportbehovene som følger av befolkningsveksten i Oslo som også omfatter Gjøvikbanen.

Ved Brynsbakken i Oslo blir det utvidet kapasitet. Bane NOR arbeider med reguleringsplan for sporomlegging i Brynsbakken. Hensikten med planen for jernbanen er å øke kapasiteten på tre baner (Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen).

Ved Nittedal stasjon blir det bygget nye plattformer og lengre krysningsspor.

Movatn stasjon får nye sideplattformer med planfri atkomst. Det samme blir utbedret på Hakadal stasjon.

Ved Monsrud på Harestua blir det bygget lengre krysningsspor og Jaren stasjon får to nye plattformer med heiser og trapper. Her blir det også tog-parkering.

ERTMS (European Rail Traffic Management System) skal innføres på strekningen fra Roa til Gjøvik. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. Flere tog kan kjøre på samme strekning og fleksibel kryssing av tog.

På Reinsvoll stasjon skal det bygges nytt krysningsspor.

Gjøvik stasjon får utvidet kapasitet, nytt strømanlegg, to persontog-spor, ny mellomplattform med plan-fri atkomst. På endestasjonen blir det også togparkering.

Det understrekes at utredning av muligheter for etablering av sidespor til/fra Reinsvoll stasjon til en eventuell tømmerterminal på vestsiden av stasjonen, ikke ligger til Bane Nors prosjekt og må gjøres av tiltakshaver.

«

Lik Hadeland på Facebook

Artikkeltags