Massivtre for alle
9. januar 2020
Familien til Stein Erik Hagen unngår formuesskatt på 1,2 milliardar kroner i utbytte
9. januar 2020

DN-feil om formuesskatt

Av: Finansminister Siv Jensen (Innlegg i Dagens næringsliv 9. januar 2020)

Av: Finansminister Siv Jensen (Innlegg i Dagens næringsliv 9. januar 2020)

 

DN skriver på lederplass 7. januar at Bøs ordfører har greid det regjeringen ikke har maktet: Å senke skatten på investeringer i norsk næringsliv.

 

Det er feil ettersom regjeringen har fått gjennomslag i Stortinget for å redusere satsen i formuesskatten fra 1,1 prosent til 0,85 prosent. Da gjenstår bare 0,15 prosent av den statlige delen av formuesskatten. Resten er kommunenes andel, som Bø velger å sette ned. Regjeringen har innført en rabatt i verdsettelsen av arbeidende kapital. Formuesskatten er dermed redusert med 7 milliarder kroner.

 

Våre lettelser i formuesskatten kommer nettopp investeringer i norsk næringsliv til gode. Redusert skattesats på overskudd fra 28 til 22 prosent er heller ikke ubetydelig for investeringsviljen. Investeringene i fastlands-Norge er nå de største på over 10 år.

 

Etter en tyngre periode går det nå godt i norsk økonomi. Det skapes arbeidsplasser og rekordmange i jobb. En næringsvennlig politikk er regjeringens bidrag til det.