Vernar 36 viktige skogområde
4. desember 2017
Svar på skriftleg spørsmål om fordelingen mellom kjøpargrupper på selde eigedomar og selt areal
5. desember 2017

Død ulv kan også skade

DelEmneord til denne artikkelen

Nå er det straks ett år siden ulvelevenet tok av. Rovviltnemndene hadde i god tro – etter at stortingsflertallet på vårparten hadde satt en nytt og mindre bestandsmål for ulv – gitt en fellingskvote på 47 ulver. Naturvernorganisasjonene klaget, som de alltid gjør, rovviltnemndenes fellingstillatelser inn for miljødepartementet.

Folk som gjerne ser færre ulv i norsk fauna lot ikke til å være synderlig bekymret for departementets klagebehandling. Stortinget hadde jo talt, og justert ned bestandsmålet. Da måtte det skytes. Jegerne forberedte seg til jakt.

Så slo bomben ned, noen få dager før jul. Helgesen reduserte jaktkvoten med 32 ulver. Kun 15 av tillatelsene ble akseptert.

Helgesen kunne ikke gi klarsignal for jakt av juridiske årsaker. Fordi ulven er en kritisk truet art i Norge, stiller Naturmangfoldloven strenge krav til felling. For å skyte et dyr som er kritisk truet, slik ulven er i Norge, kreves det at dyrene kan skade husdyr som sau eller tamrein.

Men det er vanskelig å påvise fare for husdyr som ikke finnes. I ulvesonen er det, av naturlig årsaker, ikke lenger husdyr på beite. I praksis blir det umulig å felle ulv i sonen. Det hjelper ikke om Stortinget vil redusere bestanden, om loven forbyr å redusere bestanden. Til og med Stortinget må følge sine egne lover, argumenterte Helgesen.

Bøndene frådet. Demonstranter strømmet til. Stortinget var i harnisk. Hadde Helgesen hatt hår, ville det blåst av hodet. Garantert.

Mange redegjørelser, minst to demonstrasjonstog et mistillitsforslag senere har altså Helgesen truffet en nytt ulvevedtak. Denne gangen ga han grønt lys for å felle 42 ulver, det aller meste av rovviltnemndenes vedtak om 50 ulver.

Hvorfor er det mulig å skyte ulver i år som det var umulig å jakte på i fjor? Det korte svaret er at Helgesen endelig har lært å lytte til Stortinget. Flertallet vil at ulvebestanden skal ned mot bestandsmålet. Det betyr at ulv må skytes.

Naturmangfoldloven, som i fjor ble presentert som selve hinderet for ulveskyting, er ikke lenger noe hinder, ifølge Helgesen. Og det til tross for at loven er den akkurat samme som i fjor. Det eneste som er endret, er noen forskrifter som sier at en kan ta hensyn til flere ting enn beitedyr når en vurderer ulvens skadepotensial.

Hadde Helgesen hatt hår, ville det blåst av hodet. Garantert.

1 Miljøvernminister Vidar Helgesen gir klarsignal til å skyte 42 ulv i årets lisensjakt.

2 Helgesen kan vente seg mindre bråk og oppstandelse i Stortinget enn hva han opplevde i fjor.

3 Men framtida er usikker. WWF har saksøkt norsk ulveforvaltning, og Venstre freder Naturmangfoldloven.

Dersom en lov står i veien for et politisk bestemt mål, fremstår det som logisk å endre loven. Det var ikke mulig, på grunn av partiet Venstre. Regjeringen var forpliktet til en samarbeidsavtale som fastslår at endringer i Naturmangfoldloven krever enighet. Og Venstre vil ikke endre loven.

I fjor mente regjeringens toppjurister at ulvejakta, nokså tilsvarende det Helgesen har gitt klarsignal for i år, var i strid med loven. Om forskriftsendringene er nok til å gjøre årets aksepterte jaktkvoter lovlige, vil bli avklart i retten. WWF har saksøkt staten for det organisasjonen mener er lovstridig ulveforvaltning.

Helgesen har sikkert sett fram til en litt roligere juleferie enn i fjor. Det bør han ha gode muligheter for å oppnå.

Men det betyr absolutt ikke at ulvens politiske skadepotensial er håndtert. Om WWF får stanset jakta i vinter, betyr det at nok en sesong med ulvejakt kan gå tapt. I så fall vil publikums respekt og tillit til politikere som har lovt sine velgere å få ned antallet ulv, svekkes.

Om vi kommer i den situasjon at domstolen setter en stopper for et politisk vedtatt bestandsmål på ulv, er det eller ikke beint fram å ta seg ut av situasjonen igjen. I så fall må jo Naturmangfoldloven sannsynligvis endres. Men kan den egentlig endres?

I vår var det Venstres samarbeidsavtale med regjeringen som blokkerte for lovendringer. Nå er samarbeidsavtalen en saga blott, men det er ikke Venstre. Partiet skal kanskje starte regjeringsforhandlinger snart.

I vinter blir flere ulver fritt vilt. I etterkant kan både rovviltforliket, Naturmangfoldloven og samarbeidsavtalen havne i skuddlinjen.

Emneord til denne artikkelenDel