Færre villrein felt i Norge
19. mars 2019
Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta
20. mars 2019

Elgjakt

Statistikken viser omfanget av elgjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall 30 636 antall felte elger i jaktåret 2018/2019

Felte elg. Foreløpige tall

Publisert 20. mars 2019

Antall Andel Endring i prosent

2018-2019 2018-2019 2017-2018 – 2018-2019 2014-2015 – 2018-2019

I alt 30 636 100,0 -3,1 -7,7

Hanndyr

Kalv 5 023 16,4 -5,5 -9,5

1 1/2 år 5 192 16,9 -6,3 -11,4

Eldre 7 005 22,9 1,4 -3,9

Hunndyr

Kalv 4 836 15,8 -5,7 -7,0

1 1/2 år 3 667 12,0 -5,3 -7,4

Eldre 4 913 16,0 1,5 -7,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Standardtegn i tabeller Last ned tabellen i Excel Last ned som CSV-fil