XL Bygg Haslestad går over til Bygger’n
21. august 2019
Västerdalsbanan nu i drift
21. august 2019

En stor dag när den upprustade timmerterminalen och tågsträckan mellan i Malungsfors och Rågsveden invigdes.

Nu rullar det virkestransporter igen på järnvägen mellan Malungsfors och Rågsveden.

På tisdagen var infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på plats vid den upprustade virkesterminalen i Malungsfors och klippte bandet vid återinvigningen av den nya Västersdalsbanan.

Totalt har det investerats runt 100 miljoner kronor för att projektet skulle vara möjligt.

– Jag är oerhörd glad att det här projektet är i hamn och jag kan även säga att jag varit både ledsen, glad och ibland riktigt förbannad under resans gång, sade Hans Unander (S), kommunalråd i Malung-Sälen kommun.

Han berättar att hela projektet startade i samband med att trafikverket beslutade att att upphöra med underhåll av sträckan mellan Rågsveden och Malungsfors 2014. Tillsammans med Olle Larsson, vd på Fiskarhedens Trävaru AB hade de intensiva kontakter med politiker och ansvariga myndigheter, vilket ledde sakta fram till att man bildade Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB året efter. Terminalbolaget ägs till 80 procent av Fiskarheden och Malung-Sälen kommun och övriga delägare är Mellanskog, Lima Besparingsskog, Transtrandsbesparingsskog och Malungs jordägare.

Trafikverkets upprustning av banan Malung-Rågsveden och Naturvårdsverkets investeringsstöd genom det lokala investeringsstödet Klimatklivet, har varit en var en förutsättning för att genomföra projektet. Även Malungs kommun, Fiskarheden, Malungs jordägare och Lima-Transtrands besparingsskog har bidragit.

– Att kunna transportera sågverksflis, biobränsle och sågade trävaror på järnväg innebär ett klimatsteg helt i linje med våra miljömål. Vi räknar med att koldioxidutsläppen på sikt minskar till en femtedel när vi transporterar på tåg jämfört med lastbil, alltså får vi bort 80 procent av utsläppen för den godsmängd vi nu kan transportera med tåg, säger initiativtagaren Olle Larsson.

På sikt räknar han till exempel med att man kan ersätta 75 lastbilar per vecka med transport med tåg.

Vid den mycket välbesökta invigningen medverkade infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, Dalarnas landshövding Ylva Thörn, kommunalrådet Hans Unander och Mellanskogs VD Fredrik Munter.

– Det här projektet går helt i linje med våra medvetna satsningar på landsbygden och miljön, sade Tomas Eneroth.

Redan samma dag som invigningen hölls rullade det första godståget lastat med flis iväg från timmerterminalen i Malungsfors.