Vampyrskräck väcker våld i Malawi
13. oktober 2017
Bekrefter ulvehybrider i Sverige
19. oktober 2017

Enighet om redningsplan i Norske Skog

TU Live

Det opplyser styret i Norske Skog i en børsmelding. Ifølge meldingen stiller over 80 prosent av de sikrede kreditorene og 50 prosent av de usikrede kreditorene seg bak forslaget. Det samme gjelder for flertallet av aksjonærene.

– Vi er veldig glade for at en stor andel av våre største kreditorer og aksjonærer nå støtter refinansieringsforslaget. Nå oppfordrer jeg alle interessenter i Norske Skog til å gi sitt samtykke til forslaget slik at den nødvendige støtten nås. Som sagt gjentatte ganger vil alternativet være en komplisert insolvensprosess, sier styreleder Christen Sveaas.

Umiddelbart etter at nyheten kom, gikk aksjekursen til Norske Skog rett i været på Oslo Børs. I løpet av et kvarter hadde verdien steget med nærmere 50 prosent.

Nye eierandeler

For å sikre den nye enigheten har styret endret på forslaget de la fram 11. oktober. I den nye planen foreslås det at eierandelene i selskapet fordeles på følgende måte:

* Långivere med pant i selskapets fabrikker: 90,75 prosent

* Långivere uten pant: 6,75 prosent

* Nåværende aksjonærer: 2,50 prosent.

I dette nye forslaget er de usikrede kreditorenes andel økt med 0,45 prosent på bekostning av de sikrede kreditorene og aksjonærene.

Utvider fristen

Styret har nok en gang utvidet fristen for når eierne må gi sin formelle tilbakemelding på forslaget, denne gang til 25. oktober klokka 17.

Selv om et flertall av de usikre kreditorene er enige om planen, er det ikke dermed sagt at den vil gå gjennom. Tre fjerdedeler av eierne i hvert eneste av Norske Skogs lån må stemme for løsningen for at den skal bli godkjent.

Jannicke Nilsen
Se saken på tu.no