Skogplanteforedling er viktig for bioøkonomien
29. mars 2019
Villedende markedsføring fra Glommen Skog
29. mars 2019

Etablerer nytt skogselskap i vest

Vil effektivisere hogst og transport av tømmeret, samt etablere ny treindustri.

Martin Braanaas, Tarje Kusslid og Ingunn Kjelstad har etablert selskapet Fjordtømmer AS i Gulen i Sunnfjord i Ytre Sogn.

Vil utvikle lokal industri

– Det er en tankevekker å se tømmerbåtene som går nedover mot Europa med vårt flotte råstoff, når vi samtidig må importere nesten alt materialet til våre egne bygg. Vi må prøve å ta tømmeret hjem igjen. Tida er inne for å posisjonere seg mot det grønne skiftet ved utvikle industri lokalt, basert på fornybare ressurser, uttaler selskapet i en pressemelding.

Fjordtømmer skal styrke kontakten med skogeierne, kjøpe og selge tømmer, samt drive forsking og utvikling på tømmerflyten fra skog til industri. Trioen håper på sikt å skape større verdier fra tømmeret på Vestlandet, og utvikle lokale ferdigheter for næringsutvikling basert på tømmer.

Tre hovedutfordringer

Selskapet peker på tre hovedutfordringer når det gjelder framtidig etablering av foredlingsbedrifter og økt verdiskaping av tømmeret:

– Planlegging og gjennomføring av skogdrift og transport må forbedres.

– Kostnadene må reduseres, slik at nettoverdien av tømmeret blir større

– Det må jobbes for en helhetlig forvaltning av skogressursene på Vestlandet

Vil øke nettoverdien på tømmeret

Gjennom et pilotprosjekt ønsker Fjordtømmer å øke nettoverdien på tømmeret, ved å la entreprenørene og transportørene være drivere av verdikjeden. Samtidig skal tømmeret gjøres mer tilgjengelig for norsk industri, gjennom utvikling og forsking innen tømmerlogistikk, heter det i pressemeldinga.

Prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom Sunnfjord Skog AS, Woodinwest AS og Glommen Skog AS. Dette er et utradisjonelt samarbeid i skogsammenheng.

– Partene har tro på at spennet i kompetanse er et godt grunnlag for å gjøre ting annerledes i en tradisjonell næring, skriver Fjordtømmer.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.