Avverkningsviljan på topp i södra Sverige
18. januar 2018
Mer hogst og høyere priser
19. januar 2018

EU-parlamentet vedtok begrensninger på biodrivstoff

Motstridende krefter rev og slet i EU-parlamentet før de onsdag vedtok å sette tak på 7 prosent biodrivstoff fra matplanter, og utfasing av palmeolje som fornybart-råstoff for diesel.

Samtidig vedtok EU-parlamentarikerne å høyne målet for fornybar-andelen av hele energiforbruket fra 27 til 35 prosent innen 2030.

Palmeolje har vært sterkt kritisert fordi plantasjene truer med å utrydde regnskog og andre naturområder, og dermed skaper mer klimautslipp.

Forbruket av matplanter som råstoff for drivstoff, er også svært kontrolversielt. Bruken av matplanter skal etter parlamentets mening begrenses til dagens nivå i de enkelte land, eller maksimum 7 prosent.

Organisasjonen kritiserer at matplanter ikke ble helt faset ut.

Greenpeace er misfornøyd med at EU-parlamentet anser brenning av trevirke som god klimapolitikk fordi det vil øke klimautslippene i årtier og føre til avskoging.