Raskt inn i fremtiden
6. mai 2019
Kraftig nedgang i bruk av palmeolje
6. mai 2019

Europas barkborrar skapar problem för inhemska sågade trävaror

Många skogsägare lider fortfarande av sviterna efter fjolårets omfattande barkborreangrepp, och årets svärmning står för dörren i södra Sverige. Samtidigt har angreppen i Tyskland och Mellaneuropa fått sågverken där att gå för högtryck vilket skapar ett överutbud av timmer.

Karl-Johan Löwenadler, vd för Vida Wood oroar sig just nu mer för överutbudet på sågade trävaror i Centraleuropa än barkborrens effekter på den inhemska marknaden. Foto: Vida

För svenska sågverk är exportindustrin mycket viktig, samtidigt har Sverige en stark massaindustri som kan förbruka en stor del av det barkborreangripna virket. Ett av landets stora sågverksbolag som arbetar i en av de hårdast drabbade regionerna är Vida.

– Vi har inte behövt såga så mycket barkborretimmer utan det mesta har gått till massaindustrin. Sen har det också funnits ett bra utbud av tall som vi sågat men det ser ut att komma in mer gran framöver. Många har ju passat på att avverka nu när priserna varit bra och sen är det många skogsägare som vill hugga barkborreskadad skog, säger Karl-Johan Löwenadler, vd för Vida Wood till Skogsaktuellt.

Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog är nöjd med hur man hittills hanterat det skadade virket. Ett orosmoln just nu är om det blir för mycket lagringsröta. Foto: Södra

Många gånger värre

Vida gjorde under 2018 försök att såga barkborretimmer, men för deras del föll försöken inte väl ut och enligt Karl-Johan blir det en produktionsminskning med upp till 30 procent eftersom virket är mer svårsågat. När det gäller de senaste angreppens effekter menar att massabolagen spelar en viktig roll då de bättre kan hantera virket.

– Det återstår att se om de vill framåt, om de vill fortsätta koka virket eller om det blir ett stopp där. Facit får vi kanske i höst, säger Karl-Johan.

Ett betydligt större problem än de inhemska barborreskadorna är enligt honom situationen i Centraleuropa där skador i form av stormar och barkborreangrepp varit och fortfarande är betydligt mer omfattande än i Sverige.

– Situationen i Centraleuropa är många gånger värre än den är här. Sågverken går för fullt och de blir inte av med sitt timmer. Vi märker framförallt av det på den engelska marknaden där tyskarna är väldigt aggressiva nu och en av anledningarna till det är det stora överutbudet. På marknadssidan är det här ett betydligt större problem för oss, säger Johan.

Febril aktivitet

Han menar att även det inhemska utbudet av timmer nu är stort och att det råder febril aktivitet i skogen, men den absolut största produktionsökningen sker i Centraleuropa.

– Sågverken producerar nu mer än vad de gjorde 2007 efter orkanen Kyrill, och alla verkar ha ökat till full produktion med treskift som man inte gjort på många år, säger Karl-Johan.

Han menar att kontrasten gentemot 2018 är stor när flera sågverk i södra Sverige fick stå still på grund av virkesbrist, medan situationen nu är den motsatta.

Två separata sortiment

En annan stor aktör i södra Sverige, som dessutom har flera stora massaindustrier, är Södra som ser positivt på det arbete man hittills gjort för att förädla det skadade virket.

– Nästan direkt i inledningen av hösten 2018, när vi såg att vi fick rätt stora skador, skapade vi två separata sortiment. Ett som går till sågverken där vi tillåter ej levande stamved, men ingen lagringsröta, och ett specialsortiment för massa med timmerpris på det grövre virket. Sedan har vi hanterat det på olika sätt i olika områden utifrån försörjningssituationen, men i de allra flesta fall har virket gått till massabruken, säger Olof Hansson, affärsområdeschef på Södra Skog.

Inte påverkat

Han säger att Södra varit relativt tuffa i sorteringen.

– Visst har det blivit lite blånad på brädorna, inte så mycket på centrumvirket men till viss del på brädorna. Dock inte så att det har påverkat vår totala produktionsmix vid sågverken, säger Olof.

Han bekräftar också bilden av att de centraleuropeiska sågverken går för högtryck och menar att risken för betydande kvalitetsförsämringar där är betydligt större än för det svenska virket.

– Vi är glada att vi klarat 2018 års angrepp på ett ganska bra sätt ur ett kvalitetsperspektiv. Den största risken nu är att det blir så pass mycket lagringsröta i virket att det inte längre går att använda i massabruken utan måste gå till energived, avslutar han.

Björn Schubert

[email protected]