Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs. Styret i Norske Skogindustrier svarer Aker og Oceanwood.
23. november 2017
Heier på Røkke
24. november 2017

Färre och större sågverk i Sverige

– Nu flyttar vi timmer från Norsälvens sågverk till Valåsen och Notnäs där vi hoppas uppnå ökad produktivitet och tillväxt, sa Anders Lindh, divisionschef i Moelven Timber.

Det finns inga nya planer på begränsningar för Moelvens sågverk i Norge och Sverige. Planen är att låta kvarvarande enheter expandera.

– Vi har en positiv utveckling. Under Trämarknaden samlade vi folk från koncernen och kunder från hela världen till marknadsdiskussioner. Över 200 personer från 17 nationer deltog i det interna eventet i Karlstad, sa Lars Thorsrud, marknadsdirektör i Moelven.

Utmaningar

Det finns dock utmaningar. Anders Lindh var uppenbart oroad över både tillgången på råvara och prissättningen.

– Tänk om EU skulle få igenom planerna på att begränsa och styra skogsavverkningarna. Det skulle drabba skogsägare och sågverksindustrin oerhört hårt. Sedan är det så att råvarupriserna i Sverige är höga och ställer stora krav på att sågverken skapar effektivitet i sina organisationer..

Magnus Niklasson, marknadsanalytiker i branschorganisationen Skogsindustrierna, kom med glädjande besked till sågverksägarna.

– Allt pekar på att 2018 blir ett år med god efterfrågan på sågade trävaror och hyfsade priser. Det verkar bli en stabilisering av de priser vi haft under det här året. Priser som gynnat branschen.

Minskning 2018

I år kommer den svenska sågverksproduktionen att uppgå till 18,1 miljoner kubikmeter, en mindre ökning med cirka två procent jämfört med 2016.

– Prognosen för 2018 är en liten minskning av produktionen, främst beroende på nedläggning av sågverk, säger Magnus Niklasson.

Det stora utropstecknat är den kinesiska marknaden som köper enorma mängder med svenska trävaror.

Brexit-projektet i Storbritannien var många inom svensk sågverksnäring skärrade över eftersom landet är en stor importör av svenska trävaror.

– Hittills har problemen inte varit så stora. Man kan tala om obefogad oro.

Planar ut

Under 2018 kommer den svenska marknaden att plana ut en aning.

– Det blir inga större förändringar. Det har varit en enorm byggtakt i Sverige och en mindre rekyl innebär att det fortfarande handlar om en hög nivå i Sverige, menar Magnus Niklasson.

Ett annat glädjande besked för branschen var att träbyggandet i Sverige ökar. Byggmaterialhandlarna redovisar goda försäljningssiffror för trävaror. Renoveringsprojekten, Rot, minskar och nybyggnationen ökar, konstaterade Ulf Gustavsson, vd i Byggmaterialhandlarna.