Ny nettside om forskning og forvaltning på elg og skog i Norge
15. mai 2019
– Tørkeskadene i skogen ser verre ut enn vi fryktet
20. mai 2019

Färskt papper mer miljövänligt än returpapper

I alla fall om elen kommer från förnybara energikällor och skogsbruket där råvaran produceras bedrivs på ett hållbart sätt. Detta visar en ny livscykelanalys från svenska miljöinstitutet.

En ny livscykelanalys visar att färskfiberbaserat papper har lägre miljöpåverkan än returpapper om elen i tillvekrningen kommer från förnybara källor och skogsbruket bedrivs hållbart. Foto: Holmen

I en ny studie från IVL (svenska miljöinstitutet) har man jämfört olika pappers miljöpåverkan med hjälp av en så kallad livscykelanalys. Papper från Holmen Paper i Sverige, baserat till 100 procent på färskfiber har jämförts med 100 procent återvunnet papper framställt under tyska produktionsförhållanden.

Studien, som granskats av tredje part, visar att färskmassapappret hade en lägre miljöpåverkan än returpappret, inte minst när det gäller utsläpp.

Oerhört viktig

– På Holmen lägger vi stort fokus på vårt hållbarhetsarbete, och jag vill vara tydlig med att när vi påbörjade den här studien ville vi studera vårt eget klimatavtryck, vi hade aldrig för avsikt att döma ut returpapper. Men slutsatsen i studien är oerhört viktig för den visar att den breda missuppfattningen om att returpapper är det bästa miljöalternativet, faktiskt inte stämmer, säger Lars Lundin, vd på Holmen Paper i ett pressmeddelande.

En av de viktigaste parametrarna i studien är elen som används i tillverkningen av massan och hur den producerats. Även om det krävs mer el för att producera färskfiberbaserat papper så blir enligt studien miljöpåverkan lägre om elen kommer från förnybara källor där utsläppen är låga. Svenska produktionsförhållanden skiljer sig mot de tyska i det hänseendet då den svenska elmixen har betydligt lägre miljöpåverkan.

Flera olika områden

– Studien visar att papper tillverkat av färskfiber har en lägre miljöpåverkan på flera olika områden. När man jämför klimatpåverkan, övergödning och försurning framstår färskfiber som det betydligt mer miljövänligare alternativet, trots att det krävs mer energi vid produktionen, berättar Håkan Stripple på IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Samtidigt är färska fibrer också en förutsättning för att produktionen av returpapper ska vara möjlig. Cellulosafibrerna i returpapperet kan enligt Holmen återvinnas maximalt fem till sju gånger. Därefter blir kvaliteten så dålig att fibrerna inte längre kan användas till papperstillverkning. Därför är tillsatsen av färska fibrer kritisk för hela återvinningsprocessen.

Sänka utsläppen

– För att kunna motverka klimatförändringarna måste vi sänka utsläppen och ersätta fossilbaserade produkter med andra alternativ. Allt papper är förnybart, biologiskt nedbrytbart och klimatsmart, men vi måste erkänna att färskfiberbaserat papper i många fall är ett miljövänligare alternativ och dessutom en förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli något returpapper, avslutar Lars Lundin.