Storbrann på Brandval sag
14. april 2020
Mener det er billigere med tiltakspakke enn permitteringer i skogbruket
19. april 2020

Fastsettelse av ny tilskuddsordning for å sikre planting av skogplanter våren 2020

Se Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020

 

Det er om lag 30 millioner skogplanter som er klare for utplanting våren 2020. Utbruddet av Covid-19 har medført en rekke restriksjoner som har gjort det krevende for skogbruket å få tilgang til nødvendig arbeidskraft til blant annet planting.

 

Restriksjonene innebærer økte kostnader for aktørene i skogbruket. Landbruks- og matdepartementet har derfor etter dialog med avtalepartene i jordbruks-forhandlingene og næringsorganisasjonene i skogbruket omdisponert midler under Landbrukets utviklingsfond (LUF) til skogbruk til en ordning med ekstra plantetilskudd på 1,30 kroner per skogplante for skogplanter som plantes våren 2020.

 

All skogplanting våren 2020 får et ekstraordinært plantetilskudd enten gjennom den nye tilskuddsordningen, eller gjennom tilskuddsordningen som følger av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.