Ny forskrift om driftstilskudd 2020
4. desember 2020
3,5 millioner kroner til forskning på bestands- og helseovervåking av villsvin
7. desember 2020

Fem tømmerkaier får tilskudd i 2020

Tømmerkaiene er en avgjørende del av infrastrukturen for skognæringen langs kysten. Kaiene gjør det mulig med kostnadseffektiv utskiping av tømmer til markeder både i Norge og internasjonalt.

 

Kaier som har fått tilskudd i 2020:

  • Salten Verk i Sørfold kommune – 16,5 mill. kroner
  • Gårdsøya tømmerkai i Brønnøy kommune – 14,9 mill. kroner
  • Børnes tømmerkai i Kvinnherad kommune – 7,6 mill. kroner
  • Tømmervik tømmerkai i Stord kommune – 4,0 mill. kroner
  • Håhjem tømmerkai i Ålesund kommune (tilleggssøknad) – 1,5 mill. kroner

 

Til sammen mottok Landbruksdirektoratet i år 16 skissesøknader til nybygging og ombygging av tømmerkaier. Samlet kostnadsoverslag for disse var på 477 mill. kroner, med et innmeldt tilskuddsbehov på omlag 203 mill. kroner. Syv prosjekter gikk videre til neste søknadsrunde, og fem av disse har nå fått tilskudd.

 

Legger vekt på rask realisering
I vurderingen har det vært viktig at næringsinteressenter utenom skogbruket deltar i utbygging og finansiering, og er interessert i fremtidig bruk av kaianlegget. Anslått tilskuddsbehov i forhold til det tømmervolumet kaien skal betjene er vurdert, og det har vært viktig at utbyggingen kan realiseres raskt og ferdigstilles innen utgangen av oktober 2022. Beliggenhet i forhold til andre kaier som tidligere har fått tilskudd er også tatt med i betraktningen.

 

Tilskudd til tømmerkaier ble første gang gitt i 2012. Til sammen har nå 31 kaier fått tilskudd til oppgradering og nybygging med til sammen ca. 442 mill. kroner.

 

Kartet viser tømmerkaier som har fått tilskudd siden 2012

Tommerkaier 2012-2020