Planter nesten dobbelt så mye
13. mai 2019
Skogeierne får 55 kroner mer for kubikkmeteren
14. mai 2019

Flere vil bygge skogsveger

I forbindelse med vårens søknadsrunde har Fylkesmannen i Trøndelag mottatt en rekke søknader om tilskudd til skogvegbygging.

De aller fleste søknadene omhandler store, gode og lønnsomme veiprosjekter som vil gjøre betydelige tømmervolum tilgjengelig for hogst, går det frem av en pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag.

– Fylkesmannen opplever rekordstor pågang om tilskudd til skogsveger. Dette er svært gledelig, sier fylkesskogmester Rune Saursaunet.

– Jobbet målrettet

Saursaunet forklarer den store interessen for vegbygging i Trøndelag med at det over lang tid er jobbet målrettet med skogveger i Trøndelag. Skognæringa, kommunene, fylkeskommunen og Fylkesmannen har gått sammen om å satse på vegpådrivere og vegplanleggere.

– I dag har alle skogeiere i Trøndelag tilbud om bistand fra både vegpådriver og vegplanlegger gjennom prosjektet Skogsatsting Trøndelag. Sammen med økte tilskuddsrammer og gode tømmerpriser legger Skogsatsing Trøndelag til rette for økt vegbygging med hogst av hogstmoden skog og stor lokal verdiskaping, påpeker Saursaunet.

17 millioner kroner

Fylkesmannen i Trøndelag fikk for 2019 fått tildelt 17 millioner kroner i tilskuddspott til vegbygging og vanskelig terreng.

– Dessverre er ikke dette nok midler til å imøtekomme alle søknadene i denne omgang. Til det mangler omlag 8 millioner kroner. I tillegg vil det komme flere søknader i høstens søknadsrunde, sier Saursaunet.

Konsekvensen er at noen søknader ikke kan innvilges i denne omgang. For disse vegprosjektene betyr det sannsynligvis en utsettelse av byggingen.

Fylkesmannen håper det vil være mulig å få noe ekstra midler senere i år slik at flere vegprosjekter kan støttes økonomisk, heter det i meldinga.

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.