Innlegg: Har aldri betalt mer formuesskatt
14. januar 2020
Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler
14. januar 2020

FN har utpekt år 2020 til Internasjonalt plantehelseår

– I Norge har vi generelt en god plantehelse, men klimaendringer, global handel og økt reisevirksomhet utsetter landbruket for nye skadegjørere og dyrkingsforhold. Derfor skal vi gjøre landbruket godt rustet for nye utfordringer i årene som kommer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 

I april arrangerer Norge en nasjonal markeringen av plantehelseåret på Vitenparken i Ås. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad skal delta på konferansen sammen med aktører innen gartneri, skog og landbruk. Foredragene har både et nasjonalt og internasjonal perspektiv.

 

I 2020 vil FN øke oppmerksomheten om hva god plantehelse betyr for sult og fattigdom, og hvordan det påvirker miljøet og økonomisk vekst. God plantehelse er viktig for å redusere matsvinnet. For å opprettholde den gode plantehelsen i Norge er informasjon om riktig plantevern både i produksjon og i private hager viktig. Det samme gjelder valg av planter, håndtering av hageavfall, varsling om nye skadegjørere, og import av planter.