Greenpeace kritiserar svenska SCA i ny rapport
14. juni 2019
”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”
14. juni 2019

For fire år siden feiret de med kake: Nå er fabrikken på Follum skrinlagt

Hønefoss skulle få biokullfabrikk til 400 millioner kroner og opptil 25 nye arbeidsplasser. Nå blir det ingenting.

DEL Selskapet Arbaflame kunne nylig melde at de skal bygge sin første fullskalafabrikk for biokull, eller trepellets, på Kongsvinger. Det betyr at det ikke blir noe av den planlagte fabrikken på Follum, bekrefter daglig leder Bjørn Halvard Knappskog i Arbaflame overfor Ringerikes Blad.

Begrunnelse: Det blir for dyrt å skaffe sagflis til produksjonen av biokull på Ringerike.

Dyrere råstoff

– Det er to årsaker, utdyper Knappskog:

– For det første har råstoffprisen gått kraftig opp det siste året, og derfor nedskalerer vi konseptet. Først var planen å produsere 200.000 tonn. Nå bygger vi for 70.000 tonn. Vi har allerede en pilotfabrikk på Kongsvinger, og det er en fordel å bygge på eksisterende tomt og gjenbruke utstyr der, sier han.

– For det andre bygger Moelven en stor pelletsfabrikk på Sokna, en kort kjøretur unna Hønefoss. Det gjør at konkurransen om råstoff blir for stor.

– Ikke et kappløp

Ironisk nok er det altså en annen lokal fabrikk som er med på å slå beina under biokullfabrikken på Follum: Nemlig

Moelvens nye pelletsfabrikk til 270 millioner kroner på Sokna. Den er allerede under bygging og skal være i full drift i 2020.

– Men det er to ulike typer pellets dere skal produsere?

– Ja, produktet og kundene er forskjellige, men råstoffet er likevel det samme – sagflis, forklarer Knappskog.

– Har det vært et kappløp mellom dere og Moelven?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er to separate prosjekter og tidslinjer.

Den nye fabrikken til Arbaflame på Kongsvinger skal forsynes med flis fra ulike sagbruk i Hedmark-området og over svenskegrensen. Prislappen er 200 millioner kroner, halvparten av det fabrikken på Follum skulle koste.

Tiden løp ut

Biokull, eller trepellets, er et miljøvennlig alternativ til fossilt brensel i kullkraftverk. Det er nøyaktig fem år siden planene om en stor fabrikk på Follum ble presentert. Dette var Treklyngens første avtale om ny treforedlingsindustri på Follum – to år etter at Norske Skog la ned papirproduksjonen.

Fabrikken skulle produsere 200.000 tonn biokull i året og gi opptil 25 nye arbeidsplasser. Prislappen var anslått til 400 millioner kroner. Første mål var å starte produksjon allerede i 2016. Men tidsskjemaet sprakk gjentatte ganger.

Det var en krevende jobb å skaffe både finansiering og kunder, og det tok over ett år før ESA godkjente Enova-støtten som prosjektet var tildelt.

– Har det vært vanskeligere å få til dette enn dere trodde i utgangspunktet?

– Det har tatt noe lengre tid enn forventet, bekrefter Knappskog og forklarer:

– Det er høy etterspørsel etter biokullet vårt, men utfordringen var å få landet den første, store kontrakten. Det er krevende å selge store volumer uten å ha en fabrikk som er oppe og går.

Arbaflame har nå signert kontrakt med det franske energiselskapet Engie om å levere til et kullkraftverk i Rotterdam i Nederland, meldte Dagens Næringsliv 4. juni.

Solgte seg ut

Men tiden løp altså ut for Follum. Viken Skog og Statskog, som gikk inn som eiere i selskapet Arba Follum AS i 2015, har nå solgt seg ut av prosjektet. Daglig leder i Viken Skog-eide Treklyngen, Rolf Jarle Aaberg, har fratrådt som styreleder.

– Slik som markedet utviklet seg, var det ikke lenger grunnlag for et så stort anlegg. En beslutning vi ser logikken i. Slik markedet har vært for denne type pellets de siste par årene, har det vært veldig vanskelig å få gjennomført prosjektet i den skalaen vi hadde tenkt på Follum, sier Rolf Jarle Aaberg til Ringerikes Blad.

Svelger skuffelsen

– Er dere skuffet på Treklyngen?

– Vi skulle gjerne vist at vi kunne bygge en slik fabrikk på Follum. Men nå synes vi det er helt greit at de flytter til Kongsvinger, sier Aaberg.

Han sier at Treklyngen ikke har tapt penger eller tid på prosjektet, og at beslutningen ikke kommer som en stor overraskelse.

– For skogeierne og skogverdikjeden er det jo positivt at det blir to pelletsfabrikker på Østlandet i stedet for en, skyter han inn.

Jobber videre

Aaberg sier at Treklyngen nå fokuserer på større prosjekter som de mener har større potensial i framtiden.

– Vi jobber for å få en fabrikk for produksjon av avansert biokarbon til storkonsernet Elkem, biodrivstoff sammen med det finske konsernet St1 og et nytt datasenter som ikke driver innen kryptovaluta.

– Har du tro på at dette blir noe av?

– Ja, men det tar tid. Vi har partnere som jobber med teknologiutviklingsløp i hundremillionersklassen, så dette er ikke noen venstrehåndsprosjekter. Det er tunge investeringer, så vi må vise at Treklyngen og Ringerike er konkurransedyktige når det gjelder å tiltrekke seg internasjonal industri.

Les også

Ole (34) leder Ringerikes nyeste fabrikk: – Jeg håper å være en god sjef