Borregaard kjøper aksjepost i RingAlm AS
13. august 2020
Villsvinprosjektet tester ut feller for fangst av levende dyr.
19. august 2020

Foreslår å ta ut to ulverevir under jakta

Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen starter 1. januar. Nå har sekretariatet for rovviltnemnede i region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) og 5 (Hedmark) kommet med sin innstilling til kvote.

 

Det foreslås å ta ut ulverevirene i Kynna (Hedmark) og Aurskog (Akershus) i ulvesonen, med en kvote på totalt 16 dyr.

 

«Kvotens størrelse er foreslått slik på bakgrunn av en målsetting om at alle dyr som tilhører reviret skal tas ut. Dersom det viser seg å være flere eller færre dyr tilhørende reviret, viser sekretariatet til at rovviltnemndene eller departementet kan endre vedtaket i tråd med formålet om å ta ut de dyrene som tilhører reviret», skriver sekretariatet i sin innstilling.

 

Det har aldri før vært åpnet for å ta ut revirer i Viken.

 

 

Kun ett av tre tatt ut sist vinter

 

Det er rovviltnemndene som setter kvotene for jakt på de fire rovdyrene ulv, gaupe, jerv og bjørn.

 

Rovviltnemnregionene 4 og 5 vedtok i fjor å felle tre revirer, men Klima- og miljødepartementet skar gjennom, og kuttet kvoten til ett revir. Ulveparet og de to valpene i Letjenna-reviret ble felt 1. januar i år.

 

Sekretariatet viser i sin innstilling til at man i Norge ligger over det årlige bestandsmålet på 4–6 valpekull, hvor 3 skal være helnorske. Det ble i fjor påvist seks helnorske valpekull, samt fem i grenserevirene. Grensekull teller som 0,5.

 

I begrunnelsen for hvorfor sekretariatet mener Kynna-reviret bør tas ut, skriver de at den «høye tettheten av revir i området i seg selv er en faktor som kan gi økt konflikt og opplevelse av belastning».

 

De viser blant annet til det nye reviret Hornmoen, som ligger nær Kynna-reviret. Det ble i fjor påvist ni ulver i Kynna-reviret.

 

 

Mye små- og storfe

 

I Aurskogreviret er det påvist fem ulver i 2019. Sekretariatet viser til stor andel av storfe og småfe i Aurskog-Høland kommune.

 

«Det er i overkant av 1000 storfe og i underkant av 2000 småfe i Aurskog-Høland kommune og rundt 600 storfe og 600 småfe i tidligere Fet kommune. Det har for sekretariatet vært utfordrende å anslå hvor stor andel av disse som kan være berørt av Aurskog-reviret.»

 

De mener det også i dette området er stor tetthet av revirer, noe som kan gi økt konflikt.

 

Rovvtilnemndene skal nå vurdere sekretæriatets innstilling, og sette en kvote for jakta. De avholder møte 28. august.

 

Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar.

 

 

Kilde: www.nationen.no