Ønsker å overta gården Haddeland
27. november 2019
Nasjonalpark i Østmarka – Elvestuen svarer Rørå
27. november 2019

Fortsatt god butikk å hogge tømmer i Valdres

DEL VALDRES: Mye skog i Valdres var hogstmoden og klar for avvirking. Dette, sammen med stor etterspørsel på tømmer gjorde at prisene for et par år siden gikk rett til værs. For skogeierne kom dette beleilig. Det er ikke mange år siden prisene var rekordlave, og aktiviteten i skogene var der etter.

– Spesielt grana er det viktig å felle når den er moden, forteller skogeier Kristoffer Fodnes. Dersom grana blir stående for lenge, har den lett for å råtne på rot, og bruksverdien taper seg kraftig.

Mye til eksport

Fodnes har hogd både på Fodnesåsen og i Ulnes, og er fornøyd med at han fikk med seg litt av pristoppen. Han bekrefter at tømmerprisene har vært bra den siste tida. Han mener dette blant annet skyldes at det har blitt bygd flere biodrivstoffanlegg og annen foredlingsindustri i Sverige. Mye av tømmeret blir eksportert dit, da behovet for massevirke er stort. Svenskene har gjort seg litt avhengig av leveranser fra Norge, noe som igjen har vært med på holde prisene oppe.

Knut Roar Aaberg i Aaberg Skogdrift forteller at de har nok å gjøre. De har to skogsmaskiner i full drift om dagen, og har ikke fått noen signaler om at hogginga skal stoppe opp med det første.

Investerer i ny maskin

– Prisene på tømmer går i bølger, men foreløpig er det ingen ting som tyder på at prisene skal falle vesentlig. Vi har merket en liten utflating av prisene, forteller Aaberg.

Dette skyldes blant annet at det har vært en del billeplage i Sverige. For å redde verdiene har skogeierne der hogd ut så mye som mulig, og dette har igjen ført til at markedet er blitt litt oversvømt av tømmer, men Aaberg tror dette vil jevne seg ut og at prisene vil holde seg framover.

– Vi har akkurat investert i nye skogsmaskin, forteller Aaberg. Dette er en lastbærer som koster i underkant av fire millioner kroner. Den håper vi å kunne ta i bruk i løpet av et par uker. Den nye maskinen skal erstatte en av de gamle, så vi skal fortsatt ha ei hogstmaskin og to lastbærere.

Aaberg forteller at de har som mål å ta ut 25.000 kubikkmeter tømmer i løpet av et år. Totalt tas det ut omkring 100.000 kubikkmeter på årsbasis i øvre deler av Valdres, forteller Aaberg.

Spent på nyåret

Knut Ola Fauske i Glommen Skog AS forteller at det er mye spenning knyttet til tømmerprisene og spesielt på massevirke fra nyttår.

– Prisen blir regulert av etterspørselen, og i øyeblikket ligger det en del tømmer på «lager», fortsetter Fauske.

Han mener også at det kommer skogeierne til gode at det er flere aktører som konkurrerer om å kjøpe tømmeret til skogeierne. Glommen Skog er «ferske» i øvre delen av Valdres, men er svært godt fornøyd med resultatet for første året.