Regjeringens klimaforslag til EU gir rom nok for skognæringen
10. juni 2019
FSC föreslås ge dispens för giftigt preparat mot barkborrar
13. juni 2019

Fortsatt trøkk på tømmerkaier

Landbruksdirektoratet har mottatt 12 skisser etter utlysningen av tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Seks av prosjektene inviteres til den endelige søknadsrunden.

Landbruksdirektoratet utlyste i vår 45 millioner kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Fristen for å sende inn prosjektskisser var 15. april. Samlet kostnadsoverslag i de 12 skissesøknadene var på i overkant av 290 millioner kroner, med et innmeldt tilskuddsbehov på litt over 195 millioner kroner, skriver landbruksdirektoratet.no.

Ordningen med tilskudd til tømmerkaier ble etablert i 2012. Siden den gang har 25 prosjekter fått innvilget tilskudd og av disse er 15 ferdigstilt.

De 6 prosjektene som inviteres til å sende endelig søknad er:

Samnøy i Fusa kommune

Børøya i Hadsel kommune

Storskjæret i Steigen kommune

Salten verk i Sørfold kommune

Risøyhavn i Andøy kommune (tilleggssøknad)

Granvin bruk i Granvin kommune (tilleggssøknad)

Søknadsfrist er 1. september 2019.

(Kilde: landbruksdirektoratet.no )

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.