Tungvektere støtter tung satsing på Sørli
29. juni 2018
Stengte beiteområde for publikum for å kunne jakte bjørn i fred
3. juli 2018

Frustert over nye verneplaner: – Vi vil ha ministrene i tale

DEL De tre er ministrene for miljøvern, landbruk samt for næring og fiskeri. De skal ved selvsyn få se skogen og de konsekvenser den omfattende verneplanen kan ha for regionen. Ordfører Harald Lie skriver i ministerbrevet at han gjerne vil ta dem med på en kjøretur langs Vefsna og videre opp til Hattfjelldal – og Grane.

Truende situasjon

– Dette er en veldig truende situasjon for oss i Hattfjelldal og for hjørnesteinsbedrifta vår, Arbor. Det omfattende vernevedtaket kom plutselig på oss, og jeg blir kraftig provosert over begrepsbruken i verneplanforslaget. Vi har drevet skogbruk i over 150 år, levd av skogen som fortsatt, etter disse årene, har et rikt artsmangfold i behold. Dette er bærekraftig forvaltning som kan være en så god måte å drive skogvern på.

Jeg vil derfor utfordre dem på hva de legger i begrepet skogvern. Blir verneforslaget deres gjennomført, betyr det i realiteten at skogen legges brakk og blir til gammel urskog. Er det vi er tjent med? Harald Lie kjenner svaret. Det er et klart nei.

Arbor vil bestå

Hattfjelldal-ordføreren er også klar i budskapet til landbruksministeren. Et vern i det omfanget som nå foreslås, vil i ytterste konsekvens kunne true Arbor, hjørnesteinsbedriftens eksistens.

– Frykter du at bedriften blir nedlagt om de omfattende verneplanene gjennomføres?

Nei, jeg gjør det ikke. Jeg har stor tro på at kloke hoder kan komme til fornuftige løsninger som både ivaretar skogsvern og det såkalte grønne skiftet, samtidig som vi kan fortsette skogsdrift på en rasjonell og god måte.

Ønsker dialog

Begge ordførerne understreker imidlertid at de vil ha dialog med myndighetene, ikke skyttergravstillinger. Og de har stor støtte i det politiske miljøet i Nordland. Blant annet har de et enstemmig fylkesting bak seg. Begge er også frustrert over at verneforslaget kom plutselig og uventet uten at kommunene fikk delta i prosessen.

Og Bjørn Ivar Lamo i Grane kommenterer situasjonen slik:

– Halvparten av skogen vår er allerede vernet og dermed nærmest urørbart. Nå skal 13 nye områder utredes for vern. Hvis verneforslaget går igjennom, vil altså enda mer skog bli båndlagt. Og han skriver følgende i brevet sitt til miljøvernministeren: -Flere av de foreslåtte 13 områdene er allerede plantefelt og hogstflater. Så det virker åpenlyst at her er det et nasjonalt måltall som er målet og ikke ivaretakelse av verneverdig natur.

Store konsekvenser

– Hvilke konsekvenser medfører dette for Grane?

– Store konsekvenser. Det blir blant annet vanskeligere å drive næringsutvikling i kommunen med så store båndlagte arealer. Og det blir vanskelig og mindre lønnsomt for private å fortsette med skogsdrift.