Det brennhete markedet kjølner noe
28. mai 2019
Utforsk tema:
3. juni 2019

Frykter trusselen om medlemsflukt: – Kan ikke leve med splittelse

De mente at sammenslutningen av Mjøsen Skog og Glommen Skog var for dårlig utredet, gir for liten gevinst og for stor risiko. Nå har Erik A. Dahl og Hans Rindal kommet til at de vil stemme ja.

DEL (Gudbrandsdølen Dagningen)

LILLEHAMMER: Det er trusselen fra fusjons-tilhengere at de vil forlate Mjøsen Skog dersom fusjonen ryker, som nå gjør at den tidligere toppsjefen i Mjøsen og den tidligere konsernsjefen i Moelven sier ja til sammenslutning med Glommen.

– Å holde organisasjonen sammen har fått økt betydning. Det har kommet stadig sterkere signaler fra store medlemmer om at nei til fusjon betyr at viktige deler av medlemsmassen ikke lenger vil være lojale mot Mjøsen, sier Erik A. Dahl.

Det mener han er svært alvorlig.

– Mjøsen kan leve med begge løsninger: Fusjon eller å gå videre alene. Begge avgjørelser vil kreve store endringer og nye effektive tiltak. Men Mjøsen kan ikke leve med en splittelse. For min egen del har jeg kommet til at å unngå splittelse er viktigere enn å si ja eller nei til fusjon. Derfor vil jeg stemme ja, sier han.

For noen er det så viktig å vinne fram med sitt syn at det går foran fellesskapet blant skogeierne i Mjøsen.

Erik A. Dahl

– Under tvil?

– Det blir på en måte en subsidiær stemmegivning, fordi jeg skulle ønske at det var medlemsdemokratiet som bestemte og at alle ville respektere avgjørelsen uansett utfall. Men slik er ikke situasjonen. For noen er det så viktig å vinne fram med sitt syn at det går foran fellesskapet blant skogeierne i Mjøsen. Det tar jeg til etterretning, sier Dahl.

Han mener at denne prosessen har vist at de som samvirkeforetak trenger å utvikle seg for å få til det samspillet og utøve det eieransvaret som bør prege deltakerne i et samvirke.

Gjennomføringen avgjørende

Hans Rindal er av samme oppfatning.

– Fusjonsdokumentet er blitt gradvis bedre etter hvert som prosessen har gått og totalt sett har jeg tvilt meg fram til et ja. Det er bra at styret har tenkt gjennom og grundigere dokumentert risikoen ved å gjennomføre en fusjon. Gjennomføringen er det viktigste å konsentrere seg om nå, sier Rindal.

Han påpeker at det ikke er noen ulempe å være en stor skogeierforening. Men det er heller ikke så voldsomt store fordeler. Det er mer et spørsmål om hvordan man gjør endringene uten at det blir for mye tull undervegs.

Da det ble offentlig kjent hvilke betenkeligheter de to hadde i forhold til fusjonen med Glommen, ble det mye oppmerksomhet og hard ordbruk fra fusjonstilhengerne.

Det er ikke er noen ulempe å være en stor skogeierforening. Men det er heller ikke så voldsomt store fordeler.

Hans Rindal

Så var det da heller ingen hvem som helst som ytret seg. Erik A. Dahl var toppsjef i Mjøsen Skog fra 2007 til 2018, men begynte som organisasjonssjef allerede i 1988. Hans Rindal var ansatt i Moelven-konsernet i 19 år og var konsernsjef fra 2006 til 2014.

Bedre plan

Nå foreligger det endelige fusjonsdokumentet som er grunnlaget for avstemmingene i de lokale skogeierlagene.

– Det er først nå jeg kan flagge et standpunkt, sier Dahl og peker på at to forhold har vært helt sentrale for hans engasjement. Å få på bordet et best mulig beslutningsgrunnlag. Og at saken skal avgjøres med et aktivt og velfungerende medlemsdemokrati.

– Fusjonsplanen er blitt bedre. Anslagene for gevinsten har økt, samtidig som det er tatt hensyn til at fusjonen innebærer en risiko. For min del er det viktig at analysen må komme først. Så må konklusjonene tilpasses denne og ikke omvendt, sier Dahl.

– Det har ikke alle forholdt seg til?

– Jeg vil nøye meg med å si at mange har vært tidlig ute med konklusjonen, sier han.

Krevende

Noe av det viktigste framover er evnen til å gjennomføre fusjonen. Det kan virke lett på papiret, men er veldig krevende.

– Det er to kulturer som skal smeltes sammen, det skal skapes trygghet og engasjement blant ansatte, ta vare på kompetansen og skape en ramme rundt som gir tillit og motivasjon. Dette er et veldig stort tema, sier han.

Dessuten er IT-integrasjonen noe som ofte viser seg å bli både tidkrevende og kostnadskrevende og ofte sterkt undervurdert.

De økonomiske gevinstene har variert i de ulike utgavene av fusjonsdokumentet. Det første i november viste en fusjonsgevinst på 8–10 millioner etter fem års innkjøring. I andre-utgaven var tallet 5 millioner etter tre års innkjøring. Den endelige planen viser 14 millioner etter tre års innkjøring.

– Det er i praksis svært vanskelig å beregne dette treffsikkert på forhånd. Men det viser jo at fusjon er en veldig stor endring som medfører mye usikkerhet, sier Dahl.

Dette skjer

Dette skjer

– Sammenslutningen av Mjøsen Skog og Glommen Skog skal behandles på ekstraordinært årsmøte i begge selskaper 18.juni.

– Styrene i begge selskaper har innstilt på sammenslutning.

– Styrelederen i Mjøsen, Terje Uggen, har stilt sin plass til disposisjon slik at det blir valg på leder på det ekstraordinære årsmøtet. Styrelederen i Mjøsen blir også styreleder i et nytt sammenslått selskap.

– I perioden 3. juni til 13. juni skal det holdes møter for andelseierne i Mjøsen Skog i de lokale valgkretsene (skogeierlagenes områder) der saken skal behandles.

– Konkurransetilsynet skal godkjenne sammenslutningen.

This site is registered on wpml.org as a development site.