Landbruksdirektoratet utvikler kurs i Miljøregistrering i skog ved bruk av NiN.
12. april 2019
Skogbranner ute av kontroll i Vest-Agder
24. april 2019

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

En skogeier som vil bytte fra PEFC- sertifkat til FSC må påregne mer administrasjon, advarer skogsjef i Norskog, Erling Bergsaker: – Du må ha mer system i rapportering på eiendomsnivå. Det fordrer en litt mer aktiv eier. En skogbruksplan ivaretar ikke dette fullt og helt, sier han. Foto: Norskog

Skogsjef

Hvert år FSC-sertifiseres omkring 5 % av tømmeret som avvirkes i Norge. Til nå har imidlertid ordningen vært avledet av en internasjonal standard, men nå har norske parter forhandlet fram en nasjonal standard. Den er ute på høring i våres. Og kan være tilgjengelig for norske skogeiere om et års tid. Hva betyr det for norske skogeiere?

Sertifiseringsmantraet i Norge har vært at skogbruket og strukturen med mange små familieeide eiendommer ikke egner seg for FSCsertifisering. Til tross for det har noen skogeiere, fortrinnsvis i Viken Skog, Mjø sen Skog og i Norskog, ønsket å sertifisere seg etter FSCstandarden. Til dette har det blitt brukt en såkalt generisk standard – som er direkte avledet fra en internasjonal standard uten nasjonale forhandlinger bak. Den er laget av en FSCrevisor som har skjelet til norsk PEFC og svensk FSCstandard. – Dette er ikke dårlig, men miljøbevegelsen har vært middels fornøyde med denne løs ningen, forteller skogsjef Erling Bergsaker i Norskog. Han har vært med i gruppen som har utarbeidet forslaget til den nye FSCstan darden. Her har det sittet representanter fra både skogsiden, miljøsiden og for de såkalte sosiale interessene.

This site is registered on wpml.org as a development site.