Landbruksdirektoratet utvikler kurs i Miljøregistrering i skog ved bruk av NiN.
12. april 2019
Skogbranner ute av kontroll i Vest-Agder
24. april 2019

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

Skogsjef

Hvert år FSC-sertifiseres omkring 5 % av tømmeret som avvirkes i Norge. Til nå har imidlertid ordningen vært avledet av en internasjonal standard, men nå har norske parter forhandlet fram en nasjonal standard. Den er ute på høring i våres. Og kan være tilgjengelig for norske skogeiere om et års tid. Hva betyr det for norske skogeiere?

Sertifiseringsmantraet i Norge har vært at skogbruket og strukturen med mange små familieeide eiendommer ikke egner seg for FSCsertifisering. Til tross for det har noen skogeiere, fortrinnsvis i Viken Skog, Mjø sen Skog og i Norskog, ønsket å sertifisere seg etter FSCstandarden. Til dette har det blitt brukt en såkalt generisk standard – som er direkte avledet fra en internasjonal standard uten nasjonale forhandlinger bak. Den er laget av en FSCrevisor som har skjelet til norsk PEFC og svensk FSCstandard. – Dette er ikke dårlig, men miljøbevegelsen har vært middels fornøyde med denne løs ningen, forteller skogsjef Erling Bergsaker i Norskog. Han har vært med i gruppen som har utarbeidet forslaget til den nye FSCstan darden. Her har det sittet representanter fra både skogsiden, miljøsiden og for de såkalte sosiale interessene.