Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt Miljøtak over kampflyene
26. oktober 2017
Fra skogkrise til kunnskap
26. oktober 2017

Gallrade nyckelbiotop döms till företagsbot – «Han visste om nyckelbiotoperna»

Mer läsning för dig som är pluskund:

Ett miljöbrott uppdagades efter att en av Skogsstyrelsens medarbetare inte hittade någon nyckelbiotop där det enligt karta och GPS skulle finnas en.

Det visade sig att en skogsägare hade förvandlat en granskog med två nyckelbiotoper till produktionsskog utan att det gjorts någon anmälan om samråd.

Enligt skogsstyrelsens anmälan är bedömningen att naturvärdena helt eller delvis har spolierats. Detta på grund av att det skett dikesrensning och gallring i området.

Nu har Mora Tingsrätt dömt skogsägaren för otillåten miljöverksamhet till 100 dagsböter och hans företag till en företagsbot på 25 000 kronor.

Den dömde erkänner att han gallrat och gjort dikesrensning i det aktuella området. Han var även medveten om de två nyckelbiotoperna som fanns på fastigheten men de var inte uppmärkta.

Däremot menar han att det gjorts en muntlig överenskommelse med Skogsstyrelsen. En representant från myndigheten ska ha sagt att «han fick gör som han ville» och det tolkades av honom som att det skett ett samråd.

Skogsstyrelsen hävdar däremot att det enda samråd som ägt rum är kring en vägsträckning i samma område. Den gången resulterade samrådet i att skogsvägen drogs utanför nyckelbiotoperna.

Enligt miljöbalken ska åtgärder och verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön anmälas för samråd. Där går även att läsa att en anmälan om samråd ska vara skriftlig och åtföljas av en karta.

Enligt domen har skogsägaren utfört gallring och dikesrensning trots att han var medveten om att det fanns en anmälningsplikt för samråd och att det kunde skada nyckelbiotoperna.