To ulver skutt på ti minutter
20. november 2019
Massiv kritik mot Skogsstyrelsens förslag om nyckelbiotoper
21. november 2019

Genetisk verdifull ulv merket og flyttet

Det ble nylig registrert en genetisk verdifull ulv nord i Hedmark utenfor ulvesonen. Det er viktig å unngå felling av slike ulver for å bedre ulvebestandens genetiske situasjon. Ulven ble derfor merket og flyttet innenfor ulvesonen av Miljødirektoratet 14. november i år.

DNA-prøver har vist at ulven har vandret inn fra Finland/Russland. Norge og Sverige har en felles enighet om å ivareta slike genetisk verdifulle individer av ulv for å sikre bestandens overlevelse.

– Det er svært viktig for ulvebestandens langsiktige overlevelse at genetiske verdifulle ulver fra Finland/Russland etablerer seg jevnlig i Skandinavia. At denne ulven nå er flyttet og merket, gir en bedre mulighet for å skjerme den fra felling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.