Kampen om Moelven-kontrollen: – En fiendtlig handling
3. januar 2020
Blir største eier i Moelven
3. januar 2020

Glommen Mjøsen Skog SA benytter forkjøpsretten: – Uaktuelt å miste kontrollen i Moelven Industrier ASA

Fredag 3. januar 2020 – Felleskjøpet Agri SA og Eidsiva har solgt sine aksjer i Moelven Industrier ASA til et nytt selskap – Skog Holdco AS. Glommen Mjøsen Skog SA har ifølge aksjonæravtale forkjøpsrett på disse aksjene. Glommen Mjøsen Skog SA har i styremøte torsdag 2. januar besluttet å benytte seg av forkjøpsretten og vil etter utøvelse av forkjøpsretten få mer enn 50 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA.

DEL Det melder de selv i en pressemelding.

Beslutningen om å utøve forkjøpsrett vil uansett bety at vi utløser tilbudsplikten på de øvrige aksjene i selskapet. Hvor stor eierandel Glommen Mjøsen Skog SA til slutt vil få kontroll over i Moelven Industrier ASA, vil være avhengig av hvordan AT Skog SA, Viken Skog SA og Felleskjøpet Agri SA forholder seg til vår beslutning. Glommen Mjøsen Skog SA er forberedt på at sluttresultatet blir at man eier alt fra litt over 50 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA til nesten 100 prosent.

Aksjer for to milliarder kroner

– Glommen Mjøsen Skog SA har vært den toneangivende, langsiktige og stabile eieren i Moelven Industrier ASA, et selskap med god lønnsomhet og framtiden for seg. Vi ønsker å forbli i den rollen, sier adm. direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog SA.

– Det er naturlig for oss å se etter partnere og Allskog SA har bekreftet at de vil delta. Vi arbeider for at våre andelseiere kan investere sammen med oss i Moelven Industrier ASA. Vi mener også at Moelven Industrier ASA, som et av industrilokomotivene i Innlandet, er best tjent med at Glommen Mjøsen Skog SA fortsetter å ta det ansvaret vi har tatt helt siden 90-tallet.

Aksjene i Moelven Industrier ASA er i henhold til avtalen med Skog Holdco AS priset til 16,50 kr/aksje. Dette verdsetter hele Moelven Industrier ASA til drøye 2 milliarder kr, noe som er under bokført verdi på egenkapitalen i selskapet.

Uaktuelt å miste kontrollen i selskapet

– Styret i Glommen Mjøsen Skog SA har også vurdert å ikke utløse forkjøpsretten. Vår vurdering er at dersom en ny gruppering ledet av AT Skog SA og Viken Skog SA får aksjemajoriteten i Moelven Industrier ASA, er risikoen overhengende for at vi over tid mister kontroll over selskapets langsiktige og strategiske utvikling. Dette mener styret at andelseierne i Glommen Mjøsen Skog SA ikke er tjent med, sier styreleder Terje Uggen.

– Administrasjonen fikk derfor i oppdrag å bruke førjulstiden og romjula på å finansiere kjøp. Det har vært jobbet godt og styret er svært tilfreds med at vi er rustet for ethvert utfall av den videre prosessen. Styret var derfor enstemmig i sitt vedtak om å benytte denne muligheten, avslutter Uggen.

Transaksjonen vil kreve godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Kort om Glommen Mjøsen Skog SA:

Glommen Mjøsen Skog SA har til sammen en årsomsetning på 2 milliarder kroner, 7200 andelseiere og en tømmeromsetning på 3 millioner kubikkmeter (inklusive datterselskaper). Dette tilsvarer nær 30 prosent av den totale tømmeromsetningen i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA har 140 ansatte, hovedkontor på Elverum i nye Innlandet fylkeskommune og Gudmund Nordtun er administrerende direktør i selskapet.