Blir største eier i Moelven
3. januar 2020
Kampen om Moelven-kontrollen: Glommen tar styringa
3. januar 2020

Glommen Mjøsen tar kontroll over Moelven. Prisen kan bli alt fra 300 mill. til 1,2 milliarder

Styret Glommen Mjøsen Skog SA har rustet seg til storhandel. De benytter forkjøpsretten og blir største majoritetseier i Moelven Industrier.

Aksjekjøpet vil koste alt fra 300 millioner til 1,2 milliarder, avhengig av hvordan de andre aksjonærene i Moelven forholder seg.

 

– Vi har brukt de siste ukene på å få det juridiske og det finansielle på plass. Jeg kjenner meg trygg på at dette er en riktig beslutning både med tanke på Moelven og med tanke på våre egne andelseiere. Moelven er en av de mest lønnsomme og utviklingsorienterte bedriftene i Innlandet. Nå får selskapet en toneangivende og aktiv eier, sier Nordtun.

 

Det var 4. desember at det skjedde ting på eiersida i Moelven Industrier som utløste eierstrid og som ga Glommen Mjøsen Skog SA mulighet til å gjennomføre den storhandelen de nå har bestemt seg for.

 

Kort fortalt handlet det om at Eidsiva AS solgte aksjeposten sin på 23,8 prosent i Moelven Industrier til det nyetablerte selskapet Skog Holdco AS for 500 millioner kroner.

 

Gjennom dette tok Viken skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri kontroll over selskapet, noe Glommen Mjøsen Skog SA på ingen måte så seg tjent med. Derfor benytter de nå forkjøpsretten sin og sørger for å komme i førersetet selv.

 

– Bildet er komplisert. Avhengig av hvordan de øvrige aksjonærene møter vår beslutning kan vi ende opp med å eie alt fra 51 prosent til nesten hele selskapet, sier Nordtun til GD.

 

At løsningen er såpass åpen har med aksjonærenes forkjøpsrett å gjøre samt at Glommen Mjøsen Skog sitt kjøp utløser tilbudsplikt på de øvrige aksjene.

 

– Det som er sikkert er imidlertid at majoritetseieren i Moelven Industrier heretter vil være Glommen Mjøsen Skog, slår Nordtun fast.

 

– Vi er selvsagt forberedt på at sluttresultatet blir at man eier alt fra litt over 50 prosent av aksjene i Moelven Industrier til nesten hundre prosent, skriver han i en pressemelding.

 

Her heter det også at Glommen Mjøsen Skog har vært den toneangivende, langsiktige og stabile eieren i Moelven Industrier over lang tid og at selskapet ønsker å forbli i den rollen.

 

Gudmund Nordtun sier at dersom de øvrige aksjonærene vil benytte tilbudsplikten sin og selge seg ut, så er det naturlig for Glommen Mjøsen Skog å se etter partnere.

 

– Allskog SA har bekreftet at de vil delta. Vi arbeider også for at våre andelseiere kan investere sammen med oss i Moelven Industrier, sier han.

 

Nordtun legger ikke skjul på hva han mener om eierskapet i Moelven Industrier:

– Som et av de fremste industrilokomotivene i Innlandet er Moelven Industrier best tjent med at Glommen Mjøsen Skog fortsetter å ta det ansvaret vi har tatt helt siden 90-tallet, sier han.

 

Han sier aksjene i Moelven Industrier, i henhold til avtalen med Skog Holdco AS, er priset til 16,50 kr/aksje. Dette verdsetter selskapet til drøye 2 milliarder, noe som er under bokført verdi på egenkapitalen i selskapet. – Noe stor risiko er med andre ord ikke knyttet til denne investeringen, sier han.

 

På spørsmål til styreleder Terje Uggen om styret har vurdert hvilke konsekvenser det ville fått ikke å gjøre denne investeringen, svarer han slik:

– Vår vurdering er at dersom en ny gruppering ledet av AT Skog SA og Viken Skog SA gis aksjemajoriteten i Moelven Industrier ASA, er risikoen overhengende for at vi over tid mister kontroll over den langsiktige og strategiske utviklingen. Dette mener styret andelseierne i Glommen Mjøsen Skog SA ikke er tjent med.

 

Styreleder Terje Uggen uttaler i pressemeldingen fra selskapet at administrasjonen fikk i oppdrag å bruke førjulstida og romjula på å finansiere kjøp.

– Det har vært jobbet godt og styret er svært tilfreds med at vi

er rustet for ethvert utfall av den videre prosessen. Styret i Glommen Mjøsen Skog var enstemmig i sitt vedtak om å benytte denne muligheten, avslutter Terje Uggen.