Frp gir opp å bli enige med regjeringen om ulv – vil forhandle med Sp og Ap
15. mai 2020
Ulverettssaken slipper inn for Høyesterett
18. mai 2020

Hadia Tajik glemmer formuesskatten

Hun vil ha utbytteforbud for alle bedrifter som mottar offentlig støtte under krisen. Tajik refererer til mange land som har innført utbyttebegrensninger, men det er en helt vesentlig forskjell Tajik ikke nevner overhodet, og som jeg skrev om i Aftenposten 30. april.

 

Norge har formuesskatt på bedriftseierskap. Utbytter brukes til å betale formuesskatt. Som Halgrim Thon sier i Finansavisen 11. mai: Av et utbytte på 25 millioner kroner går 75 prosent til skatt, hvorav størsteparten er formuesskatt. Han tar ut lønn på 1,5 millioner, som han også skatter av. Thon driver blant annet med hoteller, en næring som under krisen er hardt rammet.

 

Betaling av formuesskatt er vanskelig å kombinere med forbud mot utbytte. Når formuesskatten baserer seg på verdivurderinger fra før koronakrisen, sier det seg selv at mange vil stå overfor skatteregninger som ikke gjenspeiler dagens kriseverdier. Tajik må gjerne argumentere for utbytteforbud, men da bør hun også argumentere for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, eller som Thon sier, særskatten som pålegges norsk eierskap.

 

Innlegget er på trykk i Aftenposten 13.5.20.

Kilde: www.civita.no