Karl Hedin uppmanar skogsägare att stänga vägar: «Det är slutpratat. Vi måste göra något som känns»
4. juni 2018
Helge Kårstad om eit forbod mot gran: Vil ikkje vere ansvarleg å bygge tømmerkai i Dalsfjorden
4. juni 2018

Halv million til skogpådriver på Helgeland – skal utnytte skogen bedre

Ressurs

I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune heter det at Skogen på Helgeland har et stort potensial for å utnyttes mer lønnsomt. Nå skal arbeidet med skogbruksnæringen systematiseres.

Det påpekes at det er behov for en ressurs på Helgeland som kan bidra til å øke kompetansen både hos skogansvarlige i kommunene og hos skogeierne.

– En skogpådriver vil kunne bidra til å skape aktivitet og verdiskapning i tett samarbeid med kommuner, skogeierlag, skogeiere og andre. Erfaringer fra Trøndelag viser at skogpådrivere i ulike varianter har stor effekt for den generelle aktiviteten i skogbruket, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Lav avvirking

Nordland har ni prosent av de produktive skogressursene, men står bare for to prosent av avvirkningen.

– Grunnen til den lave avvirkningen er blant annet at næringen er oppdelt i mange små eiendommer. Det gjør det vanskelig å hente ut tømmeret på lønnsomt vis. En annen stor utfordring er mangel på infrastruktur – rett og slett å få ut tømret fra skogen og til mottaker, sier fylkesråden som er tilfreds med at prosjektet skal se nettopp på disse forholdene.

Prosjektet skal gjennomføres i kommunene Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal, og har en økonomisk totalramme over tre år på 3 millioner kroner.