Negativ utveckling för skogsägare och miljön
8. oktober 2019
Sier ja til lutzgran på Andøya
8. oktober 2019

Helge Syver (38) skal konkurrere med Viken Skog

Helge Syver Holte fra Nes i Ådal er ansatt som ny daglig leder i Glommen Skog AS.

Helge Syver Holte fra Nes i Ådal er ansatt som ny daglig leder i Glommen Skog AS.

DEL – Jeg har jobbet som tømmerkjøper i selskapet siden 2015, så jeg har erfaring fra bransjen, sier 38-åringen, som selv eier og driver gården Gravlimoen på Nes i Ådal.

Hjemmekontoret blir base, men det meste av arbeidet skal foregå ute blant skogeierne, og med tidvise turer innom hovedkontoret på Elverum.

Viken-konkurrent

Glommen Skog AS er et datterselskap av Glommen Mjøsen Skog og driver tømmerkjøp, salg av skogstjenester, forvaltning av skog og andre tjenester tilknyttet skogsdrift over store deler av Sør-Norge. Omsetningen ligger på rundt 130 millioner kroner årlig.

– Vi er en direkte konkurrent til Viken Skog, og vi kommer til å jobbe en del i Ringerike. Alt sagtømmeret som vi håndterer her i distriktet, går til Moelven Soknabruket, sier Holte.

– Hva med alt massevirket som transporteres ut av distriktet og ut av landet. Ser du noen muligheter for bedre utnyttelse av tømmerstokken her i distriktet?

– Jeg mener det finnes mange muligheter for tømmerstokken, men det må finnes produkter som gir noe tilbake til skogeierne. For øvrig er ikke utnyttelse av tømmerstokken noe jeg og mitt selskap skal jobbe med. Min oppgave blir å kjøpe tømmer og forhandle med skogeierne, sier Holte.

Totalansvar

Holte er utdannet forstkandidat, og har tidligere vært 10 år i Forsvaret.

Han begynner i ny stilling 15. oktober, og som daglig leder skal han ha totalansvaret for selskapets operative drift.

Nå slutter Pelle Gangeskar i Ringerike utvikling