Vet du hva det betyr? – No er det sirkulærøkonomi som tel
23. september 2019
De skal på børs og det vi får er Mikke Mus-tall
23. september 2019

Høring – Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Høring - forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Status: På høyring

Høyringsfrist: 15.11.2019