Nye doktorgrader
2. januar 2020
Den nasjonale livsløgnen om naturen
2. januar 2020

– Hvorfor må det for enhver pris hete nasjonalpark i Østmarka?

Diskusjonen om Østmarka bør bli nasjonalpark går. Noen mener skogen blir ufremkommelig, andre argumenter for friluftslivets kår. Og det snakkes om biologisk mangfold. At skogen blir ufremkommelig, tror ikke NORSKOG. Men tilgjengelig er en annen sak, når veier og dammer i følge lover for nasjonalparker, egentlig skal fjernes. Kanskje velger politikerne å bryte egen lov her, fordi man for enhver pris ønsker en nasjonalpark.