Bostyrer oppnevnt: Norske Skogindustrier har 9,2 milliarder i gjeld
21. desember 2017
NORSKOG og NORTØMMER ønsker alle en fredelig og god jul!
21. desember 2017

I morgen starter Helgesen den omstridte ulvejakten opp igjen. Men om fire dager får ulven juleferie.

I dag står WWF i Oslo tingrett og ber om midlertidig stans i jakten på syv ulver utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark.

Dette er andre gang på kort tid at retten behandler kravet. Sist gang fikk WWF medhold i at jakten måtte stanses, fordi retten mente saksbehandlingen til Klima- og miljødepartementet var mangelfull.

Helgesen fattet første desember et nytt vedtak som han mener rettet feilene. Dette åpner for jakt igjen 21. desember.

Klima- og miljøministeren valgte ikke å følge WWFs anmodning om å holde igjen jakten i påvente av rettens avgjørelse, som trolig ikke kommer før om noen dager.

– Vi er veldig skuffet over Helgesens avgjørelse. Det er ikke forsvarlig å fatte et vedtak som i praksis er det samme som sist, og som vi da fikk stanset gjennom retten, sier miljøpolitisk leder i WWF, Ingrid Lomelde.

Helgesen tillater felling av to hele ulveflokker. Nå blir det ulvehyl fra begge leire

Ulven får også juleferie

Ifølge Viltloven skal all type jakt stanses i romjulen. Denne romjulsfredningen av alt vilt starter 24. desember, og varer til 1. januar. Jaktlagene har derfor maks tre dager på seg før retten igjen kan komme til å stanse jakten.

– Frykter dere at ulvene skal bli skutt før jul?

– Jeg håper ikke det, men det er sporsnø ute nå, så det er en fare, sier Lomelde.

Seniorrådgiver Thomas Olstad ved Fylkesmannen i Hedmark har ikke oversikt over hvilke jaktlag som eventuelt er klare til å dra ut på jakt, men sier det er stor sannsynlighet for at noen starter jakten torsdag.

– Vil felle 75 prosent av alle norske ulver

Regjeringen har besluttet at det kan felles totalt 42 ulver i Norge under vinterens jakt, noe som ifølge WWF tilsvarer 75 prosent av de helnorske ulvene:

Tillatelsen omfatter 12 ulver utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold. Fem av disse ble skutt før WWF fikk stoppet jakten.

I tillegg skal det felles to hele ulveflokker på til sammen 16 dyr – Julussaflokken og Osdalsflokken – som holder til i grensen til ulvesonen i Hedmark og Akershus. Jakten på disse begynner 1. januar.

I landet for øvrig vil Regjeringen felle 14 ulver utenfor ulvesonen.

WWF har klaget de to første vedtakene inn for retten, og har bedt om midlertidig stans i all ulvejakt i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark i påvente av at saken kommer opp for retten på nyåret.

Mener Stortingets mål mangler faglig grunnlag

– Saksøker mener at vedtakene er ugyldige fordi de truer bestandens overlevelse og strider med grunnvilkåret i Naturmangfoldloven, sa WWFs advokat Carl Philip F. Fleischer i retten onsdag.

WWF mener det er galt at Stortingets vedtatte bestandsmål som ulv brukes som en øvre grense for hvor mange ulver vi skal ha i Norge. Organisasjonen hevder det ikke er gjort noen vitenskapelig vurdering av hva hva som skal til for at ulvebestanden løftes fra status som «kritisk truet», til et livskraftig nivå.

Det er dette spørsmålet Oslo tingrett skal ta stilling til på nyåret.

Tine pyntet julemelken med en hylende ulv – og satte sinnene i kok.